Konsulttjänster Amnelo

Konsulttjänster

Konsultbranschen har blivit en integrerad del av dagens affärsverksamhet. Många företag vänder sig till konsulter för deras expertis och kompetens. Konsulter kan bidra med specialiserad kunskap och färdigheter, vilket hjälper företaget att förbli konkurrenskraftigt i en snabbt föränderlig affärsmiljö.

Amnelo Group AB är er partner för regulatoriska tjänster inom kemikalier och miljö. Vårt engagerade team av experter har bred kompetens och erfarenhet som sträcker sig över flera branscher och områden. Vi stöttar både stora och små företag inom hela distributionsledet och vi förstår de unika utmaningar som varje verksamhet står inför. Med hjälp av vårt expertstöd och resurser kan ni fokusera på er kärnverksamhet.

Konsulttjänster är ett av Amnelo Groups affärsområden.

Våra erbjudanden

Amnelo Group AB är din partner inom kemikalielagstiftning och kemikaliehantering. Vi hjälper företag att navigera i den komplexa världen av kemikalier och regelverk. Våra experter ger rådgivning om kemikalieregler och hjälper dig att följa de senaste bestämmelserna. Vi granskar och skapar säkerhetsdatablad, optimerar hanteringen av kemikalier i din verksamhet och stödjer dig med miljömärkning. Dessutom erbjuder vi utbildningar för att öka medvetenheten och kompetensen inom kemikalielagstiftningen. Låt oss ta hand om det krångliga och tidskrävande arbetet så att ni kan fokusera på det ni gör bäst!

Tjänster kemikalieregler Amnelo

Tjänster Kemikalieregler

Vi hjälper er att navigera genom komplexiteten i kemikalielagstiftningen med djupgående expertis i svenska och EU regelverk.

Tjänster utbildning Amnelo

Utbildningar Kemikalielagstiftning

Vi hjälper dig att få en övergripande förståelse för kemikalielagstiftningen och kunskaper om relevanta lagar och regelverk.

Säkerhetsdatablad Tjänster

Tjänster Säkerhetsdatablad

Vi avlastar ert företag från tidskrävande process med att skapa, uppdatera och granska säkerhetsdatablad.

Konsulttjänst miljömärkning

Tjänster Miljömärkning

Låt oss hanterar hela ansökningsprocessen och fungerar som kontakt mot miljömärkningsorganet.

Kemikaliehantering Tjänster

Tjänster Kemikaliehantering

Vi underlättar ert arbete och hjälper er att öka effektiviteten, minska riskerna och uppfylla regelverk.

Annat vi kan hjälpa er med? Amnelo

Kan vi hjälpa dig med något annat?

Finns något annat vi kan hjälpa dig med? Vi har bred kompetens inom kemikalieområdet. Kontakta oss för mer information.

Låt oss hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för din verksamhet. Hör av dig! Vi svarar så fort vi kan!

Du kan också maila till oss på info@amnelo.se

Inom kemikalie området kan vi bland annat hjälpa er med:

Environment Health Safety

Miljö, hälsa & säkerhet (EHS)

Arbete med miljö, hälsa och säkerhet, ofta kallat EHS (Environment, Health and Safety), utgör en integrerad del i ett företags verksamhet och kräver ständiga förbättringar och strategiskt arbete. Våra konsulter har omfattande erfarenhet inom EHS-området och vi hjälper företag att uppfylla lagkrav och kunna arbeta med EHS på ett långsiktigt och hållbart sätt.

Vi kan bland annat hjälpa er med:

  • Stöd och rådgivning kring miljöbalkens regelverk för miljöfarlig verksamhet.
  • Upprätta förslag till handlingsplan, miljöstyrande rutiner och aktiviteter för verksamheten.
  • Förberedelser vid inspektion från tillsynsmyndigheter.
  • Rådgivning kring hantering av farligt avfall.
  • Upprätta avvikelserapporter och förslag till åtgärder.
  • Stöd kring verksamhetens kemikaliehantering.
  • Hjälp med anmälan till kommunen om miljöfarlig verksamhet.
  • Upprätta kemikalieförteckning och egenkontroll för verksamheten.
  • Utbildningar inom miljöbalkens regelverk.
Egenkontroll

Läs mer om regler & begrepp

Kemikalie- och miljöområdet använder många begrepp och förkortningar, vilket kan skapa förvirring. Vad betyder de egentligen? Vi hjälper dig att reda ut begreppen och besvara dina frågor.

Låt oss hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för din verksamhet. Hör av dig! Vi svarar så fort vi kan!

Du kan också maila oss på info@amnelo.se

Rulla till toppen