Konsulttjänster Amnelo Group

Konsulttjänster

Konsultbranschen har blivit en integrerad del av dagens affärsverksamhet. Många företag vänder sig till konsulter för deras expertis och kompetens. Konsulter kan bidra med specialiserad kunskap och färdigheter, vilket hjälper företaget att förbli konkurrenskraftigt i en snabbt föränderlig affärsmiljö.

Amnelo Group AB är er partner för regulatoriska tjänster inom kemikalielagstiftning och inom miljö, hälsa och säkerhet. Vårt engagerade team av experter har bred kompetens och erfarenhet som sträcker sig över flera branscher och områden. Vi stöttar både stora och små företag inom hela distributionsledet och vi förstår de unika utmaningar som varje verksamhet står inför. Med hjälp av vårt expertstöd och resurser kan ni fokusera på er kärnverksamhet.

Konsulttjänster är ett av Amnelo Groups affärsområden.

Våra konsulttjänster

Chemical compliance

Vi erbjuder specialiserad konsultation, expertis och stöd för att hjälpa våra kunder att uppfylla de regulatoriska kraven för kemikalier och säkerhet. Våra konsulter har djupgående kunskaper inom kemikalielagstiftningen och vi hjälper företag i en mängd olika branscher att säkerställa efterlevnaden av de krav och regler som gäller för kemikalier.

Environment, Health & Safety (EHS)

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster för att hjälpa våra kunder att identifiera och hantera risker och förbättra deras EHS-prestanda. Våra konsulter har omfattande erfarenhet, kunnande och expertis inom EHS-området. Vi hjälper företag att uppfylla lagkrav, minska risker och att kunna arbeta med miljö, hälsa och säkerhet på ett långsiktigt och hållbart sätt.

Chemical compliance

Chemical Compliance

De flesta regelverken inom kemikalier är EU gemensamma och administreras av den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA. Men det finns även nationella regler för kemikalier. Våra konsulter har djupgående kunskaper inom kemikalielagstiftningen och chemical compliance. Vi hjälper företag i en mängd olika branscher att säkerställa efterlevnaden av de krav och regler som gäller för kemikalier och varor. Vi vänder oss bland annat till företag som tillverkar kemiska produkter och varor, leverantörer och distributörer.

Vi kan bland annat hjälpa er med:

Environment Health Safety

Miljö, hälsa & säkerhet (EHS)

Arbete med miljö, hälsa och säkerhet, ofta kallat EHS (Environment, Health and Safety), utgör en integrerad del i ett företags verksamhet och kräver ständiga förbättringar och strategiskt arbete. Våra konsulter har omfattande erfarenhet och expertis inom EHS-området och vi hjälper företag att uppfylla lagkrav och kunna arbeta med EHS på ett långsiktigt och hållbart sätt.

Vi kan bland annat hjälpa er med:

  • Stöd och rådgivning kring miljöbalkens regelverk för miljöfarlig verksamhet.
  • Upprätta förslag till handlingsplan, miljöstyrande rutiner och aktiviteter för verksamheten.
  • Förberedelser vid inspektion från tillsynsmyndigheter.
  • Rådgivning kring hantering av farligt avfall.
  • Upprätta avvikelserapporter och förslag till åtgärder.
  • Stöd kring verksamhetens kemikaliehantering.
  • Hjälp med anmälan om miljöfarlig verksamhet.
  • Upprätta kemikalieförteckning och egenkontroll för verksamheten.
  • Utbildningar inom miljöbalkens regelverk.

Läs mer om regler & begrepp

Rulla till toppen