POP-förordningen

Vad är POP-förordningen?

POP-förordningen är en EU-gemensam lagstiftning. POP står för Persistent Organic Pollutants, det vill säga långlivade organiska föreningar. Det är sådana kemiska ämnen som är svårnedbrytbara i miljön, ansamlas i levande organismer och utgör en hälso- och miljörisk. De kan transporteras långt via luft och vatten till avlägsna platser där de aldrig har använts. Exempel på POP är kända föroreningar som DDT, Dioxiner och PCB. Syftet med förordningen är att skydda människors hälsa och miljön och innehåller stränga regler för produktion, utsläppandet på marknaden och användningen av POP.

Långlivade organiska föreningar utgör ett globalt problem eftersom de sprids lång väg. De regleras därför internationellt genom Stockholmskonventionen och Århusprotokollet. ECHA identifierar och föreslår nya POP-ämnen till Stockholmskonventionen.

Länk till lagstiftningen om persistent organic pollutants.

Ibland kan man behöva ta hjälp av en konsult för att kunna uppfylla kraven i POP-förordningen. Amnelo Groups konsulter har specialiserade kunskaper och kan stötta företag med värdefull expertis eller extra resurser. Kontakta oss gärna, så hittar vi en lösning som passar just dig.

Läs mer om regler & begrepp

Rulla till toppen