POP-förordningen

Vad är POP-förordningen?

POP-förordningen är en EU-gemensam lagstiftning. POP står för Persistent Organic Pollutants, det vill säga långlivade organiska föreningar. Det är sådana kemiska ämnen som är svårnedbrytbara i miljön, ansamlas i levande organismer och utgör en hälso- och miljörisk. De kan transporteras långt via luft och vatten till avlägsna platser där de aldrig har använts eller tillverkats. Exempel på POP är kända föroreningar som DDT, Dioxiner och PCB som tidigare har använts mycket. Syftet med förordningen är att skydda människors hälsa och miljön och innehåller stränga regler för produktion, utsläppandet på marknaden och användningen av POP.

Långlivade organiska föreningar utgör ett globalt problem eftersom de sprids lång väg. De regleras därför internationellt genom Stockholmskonventionen och Århusprotokollet. ECHA identifierar och föreslår nya POP-ämnen till Stockholmskonventionen.

Länk till lagstiftningen om persistent organic pollutants.

Ibland kan man behöva ta hjälp av en konsult för att kunna uppfylla kraven i POP-förordningen. Amnelo Groups konsulter har specialiserade kunskaper och kan stötta företag med värdefull expertis eller extra resurser. Kontakta oss gärna, så hittar vi en lösning som passar just dig.

Våra erbjudanden

Amnelo Group AB är din partner inom kemikalielagstiftning och kemikaliehantering. Vi hjälper företag att navigera i den komplexa världen av kemikalier och regelverk. Våra experter ger rådgivning om kemikalieregler och hjälper dig att följa de senaste bestämmelserna. Vi granskar och skapar säkerhetsdatablad, optimerar hanteringen av kemikalier i din verksamhet och stödjer dig med miljömärkning. Dessutom erbjuder vi utbildningar för att öka medvetenheten och kompetensen inom kemikalielagstiftningen. Låt oss ta hand om det krångliga och tidskrävande arbetet så att ni kan fokusera på det ni gör bäst!

Tjänster kemikalieregler Amnelo

Tjänster Kemikalieregler

Vi hjälper er att navigera genom komplexiteten i kemikalielagstiftningen med djupgående expertis i svenska och EU regelverk.

Tjänster utbildning Amnelo

Utbildningar Kemikalielagstiftning

Vi hjälper dig att få en övergripande förståelse för kemikalielagstiftningen och kunskaper om relevanta lagar och regelverk.

Säkerhetsdatablad Tjänster

Tjänster Säkerhetsdatablad

Vi avlastar ert företag från tidskrävande process med att skapa, uppdatera och granska säkerhetsdatablad.

Konsulttjänst miljömärkning

Tjänster Miljömärkning

Låt oss hanterar hela ansökningsprocessen och fungerar som kontakt mot miljömärkningsorganet.

Kemikaliehantering Tjänster

Tjänster Kemikaliehantering

Vi underlättar ert arbete och hjälper er att öka effektiviteten, minska riskerna och uppfylla regelverk.

Annat vi kan hjälpa er med? Amnelo

Kan vi hjälpa dig med något annat?

Finns något annat vi kan hjälpa dig med? Vi har bred kompetens inom kemikalieområdet. Kontakta oss för mer information.

Läs mer om regler & begrepp

Kemikalie- och miljöområdet använder många begrepp och förkortningar, vilket kan skapa förvirring. Vad betyder de egentligen? Vi hjälper dig att reda ut begreppen och besvara dina frågor.

Låt oss hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för din verksamhet. Hör av dig! Vi svarar så fort vi kan!

Du kan också maila till oss på info@amnelo.se

Rulla till toppen