kemikalielagstiftning

Vad är kemikalielagstiftning?

Kemikalielagstiftning är ett samlingsbegrepp för de lagar och regler som gäller för kemikalier. Syftet med lagstiftningen är att förebygga och minska riskerna med farliga kemikalier och skydda människors hälsa och miljön. Den är omfattande och inkluderar många olika regelverk. De flesta gäller inom hela EU, men det finns också nationella regler som bara gäller i Sverige. Utöver dessa finns internationella överenskommelser och avtal som reglerar kemikaliers hantering och handel.

Regler om kemikalier och deras användning finns även i regelverk som gäller för till exempel arbetsmiljö, miljöfarliga verksamheter eller brandsäkerhet. Flera myndigheter ansvarar för kemikalier, bland annat Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Arbetsmiljöverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Det finns en hierarkisk ordning för lagstiftningen som innebär att de har olika dignitet. Överst finns grundlagen och sedan lagar som riksdagen beslutar om. Därefter följer förordningar som regeringen får utfärda. En föreskrift är ett underordnat regelverk som utfärdas av en myndighet och innehåller mer detaljerade regler inom vissa områden. Lagstiftningens benämning talar alltså om vilken dignitet regelverket har.

Ett direktiv är en rättsakt inom EU där EU-länderna inom en viss tidsram ska implementera regelverket i nationella lagar. En EU-förordning gäller omedelbart och behöver inte implementeras i nationella lagar.

Ibland kan man behöva ta hjälp av en konsult för att kunna uppfylla kraven i kemikalielagstiftningen. Amnelo Groups konsulter har specialiserade kunskaper och kan stötta företag med värdefull expertis eller extra resurser. Kontakta oss gärna, så hittar vi en lösning som passar just dig.

Våra erbjudanden

Amnelo Group AB är din partner inom kemikalielagstiftning och kemikaliehantering. Vi hjälper företag att navigera i den komplexa världen av kemikalier och regelverk. Våra experter ger rådgivning om kemikalieregler och hjälper dig att följa de senaste bestämmelserna. Vi granskar och skapar säkerhetsdatablad, optimerar hanteringen av kemikalier i din verksamhet och stödjer dig med miljömärkning. Dessutom erbjuder vi utbildningar för att öka medvetenheten och kompetensen inom kemikalielagstiftningen. Låt oss ta hand om det krångliga och tidskrävande arbetet så att ni kan fokusera på det ni gör bäst!

Tjänster kemikalieregler Amnelo

Tjänster Kemikalieregler

Vi hjälper er att navigera genom komplexiteten i kemikalielagstiftningen med djupgående expertis i svenska och EU regelverk.

Tjänster utbildning Amnelo

Utbildningar Kemikalielagstiftning

Vi hjälper dig att få en övergripande förståelse för kemikalielagstiftningen och kunskaper om relevanta lagar och regelverk.

Säkerhetsdatablad Tjänster

Tjänster Säkerhetsdatablad

Vi avlastar ert företag från tidskrävande process med att skapa, uppdatera och granska säkerhetsdatablad.

Konsulttjänst miljömärkning

Tjänster Miljömärkning

Låt oss hanterar hela ansökningsprocessen och fungerar som kontakt mot miljömärkningsorganet.

Kemikaliehantering Tjänster

Tjänster Kemikaliehantering

Vi underlättar ert arbete och hjälper er att öka effektiviteten, minska riskerna och uppfylla regelverk.

Annat vi kan hjälpa er med? Amnelo

Kan vi hjälpa dig med något annat?

Finns något annat vi kan hjälpa dig med? Vi har bred kompetens inom kemikalieområdet. Kontakta oss för mer information.

Läs mer om regler & begrepp

Kemikalie- och miljöområdet använder många begrepp och förkortningar, vilket kan skapa förvirring. Vad betyder de egentligen? Vi hjälper dig att reda ut begreppen och besvara dina frågor.

Låt oss hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för din verksamhet. Hör av dig! Vi svarar så fort vi kan!

Du kan också maila till oss på info@amnelo.se

Rulla till toppen