kemikaliehantering

Vad är kemikaliehantering?

Med kemikaliehantering menas åtgärder och rutiner som företag har i samband med användning, lagring och transport av kemikalier, för att förebygga och minska risker för människors hälsa och miljö. Det handlar till exempel om att förvara kemikalier för att minska risk för spill och läckage till mark och vatten. Eller att det finns rätt personlig skyddsutrustning och rutiner för regelbundna kontroller.  Regler om hantering av kemikalier finns i flera lagstiftningar, till exempel miljölagstiftningen, arbetsmiljölagstiftningen och lagstiftningen om brandfarliga och explosiva varor. Det är viktigt att känna till de regler som gäller när man hanterar farliga kemikalier i sin verksamhet.

Länk till reglerna om egenkontroll som gäller för anmälningspliktiga och tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken.

Ibland kan man behöva ta hjälp av en konsult för att kunna uppfylla reglerna om kemikaliehantering. Amnelo Groups konsulter har specialiserade kunskaper och kan stötta företag med värdefull expertis eller extra resurser. Kontakta oss gärna, så hittar vi en lösning som passar just dig.

Läs mer om regler & begrepp

Rulla till toppen