miljökonsult

Vad gör en miljökonsult?

Miljökonsulter är specialister inom miljöområdet. De erbjuder tjänster till företag, myndigheter och organisationer och hjälper dem att efterleva lagkrav, förebygga och minska skador på miljö samt arbeta mot hållbarhet.

Miljökonsult är ett brett begrepp som omfattar många olika områden och inriktningar inom flera branscher. De kan vara specialiserade inom till exempel ekonomi, juridik eller teknik och arbeta med hållbarhetsstrategier, miljölagstiftning, miljöövervakning eller med tekniska lösningar.

Exempel på områden som miljökonsulter arbetar med; Miljölagstiftning och efterlevnad, Föroreningar i luft och vatten, Avfallshantering, Förorenade områden, Hållbarhetsstrategier, Ekosystemförvaltning.

Ibland kan man behöva ta hjälp av en konsult för att att efterleva lagkrav, förebygga och minska skador på miljö från verksamheten samt arbeta mot hållbarhet. Amnelo Groups konsulter har specialiserade kunskaper och kan stötta företag med värdefull expertis eller extra resurser. Kontakta oss gärna, så hittar vi en lösning som passar just dig.

Läs mer om regler & begrepp

Rulla till toppen