miljöfarlig verksamhet

Vad är miljöfarlig verksamhet?

Miljöfarlig verksamhet är ett begrepp som används i miljölagstiftningen. Det avser alla typer av verksamheter som kan ha en negativ påverkan på människors hälsa eller miljön. Det kan till exempel handla om negativ påverkan från bullerstörningar, utsläpp till vatten, luft och mark. Det ställs vissa krav på miljöfarliga verksamheter, till exempel krav på egenkontroll eller att årligen lämna in en miljörapport.

Vilka verksamheter som är miljöfarliga står i Miljöprövningsförordning (2013:251). Exempel på miljöfarliga verksamheter är avfallsanläggningar, djurhållande lantbruk, olika typer av industrier som livsmedelsindustri eller färgindustri. Det kan även vara mindre verksamheter som fordonstvättar och bilverkstäder. Beroende på verksamhetens omfattning eller miljöpåverkan, kan de vara tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga och prövas av olika myndigheter.

Ibland kan man behöva ta hjälp av en konsult för att kunna uppfylla de regelverk som miljöfarliga verksamheter omfattas av. Amnelo Groups konsulter har specialiserade kunskaper och kan stötta företag med värdefull expertis eller extra resurser. Kontakta oss gärna, så hittar vi en lösning som passar just dig.

Läs mer om regler & begrepp

Rulla till toppen