Leksaksdirektivet

Vad är leksaksdirektivet?

Leksaksdirektivet är ett omfattande EU-direktiv som gäller för leksaker för barn. Den innehåller bland annat regler om kemikalier, brännbarhet, elsäkerhet, dokumentation och märkning. Syftet med leksaksdirektivet är att skydda barns hälsa och säkerhet. Kraven i leksaksdirektivet gäller för alla som tillhandahåller leksaker inom EU, d.v.s. tillverkare, importörer och distributörer. Definitionen av leksaker är produkter utformade eller avsedda att användas för lek av barn under 14 år.

När det gäller kemikalier finns det vissa specifika krav i leksaksdirektivet, exempelvis:

  • Flera ämnen har gränsvärden för hur mycket som får läcka ut från olika material i leksaken.
  • Många allergiframkallande doftämnen är förbjudna eller kräver märkning.
  • Cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen är förbjudna i delar som barnet kan komma åt.
  • Vissa ämnen har gränsvärden i leksaker som små barn kan stoppa i munnen eller är avsedda att stoppa i munnen.

Utöver kemikaliekraven finns regler om leksakers brännbarhet, bland annat att de inte ska bestå av material som är lättantändliga, vara explosiva eller innehålla flyktiga ämnen som kan antändas i luft. Det finns även krav på att leksaker ska var CE-märkta, att det ska finnas vissa dokument och krav på att det ska finnas varningar på förpackningen i vissa fall.

Länk till direktivet om leksakers säkerhet och den svenska lagen om leksakers säkerhet.

Det finns flera regelverk som reglerar kemiska ämnen i leksaker och gäller parallellt med leksaksdirektivet, t.ex. Reach-förordningen, RoHS-direktivet, CLP-förordningen, POP-förordningen, Förpackningsdirektivet och Avfallsdirektivet.

Ibland kan man behöva ta hjälp av en konsult för att säkerställa att kraven i leksaksdirektivet uppfylls. Amnelo Groups konsulter har specialiserade kunskaper och kan stötta företag med värdefull expertis eller extra resurser. Kontakta oss gärna, så hittar vi en lösning som passar just dig.

Våra erbjudanden

Amnelo Group AB är din partner inom kemikalielagstiftning och kemikaliehantering. Vi hjälper företag att navigera i den komplexa världen av kemikalier och regelverk. Våra experter ger rådgivning om kemikalieregler och hjälper dig att följa de senaste bestämmelserna. Vi granskar och skapar säkerhetsdatablad, optimerar hanteringen av kemikalier i din verksamhet och stödjer dig med miljömärkning. Dessutom erbjuder vi utbildningar för att öka medvetenheten och kompetensen inom kemikalielagstiftningen. Låt oss ta hand om det krångliga och tidskrävande arbetet så att ni kan fokusera på det ni gör bäst!

Tjänster kemikalieregler Amnelo

Tjänster Kemikalieregler

Vi hjälper er att navigera genom komplexiteten i kemikalielagstiftningen med djupgående expertis i svenska och EU regelverk.

Tjänster utbildning Amnelo

Utbildningar Kemikalielagstiftning

Vi hjälper dig att få en övergripande förståelse för kemikalielagstiftningen och kunskaper om relevanta lagar och regelverk.

Säkerhetsdatablad Tjänster

Tjänster Säkerhetsdatablad

Vi avlastar ert företag från tidskrävande process med att skapa, uppdatera och granska säkerhetsdatablad.

Konsulttjänst miljömärkning

Tjänster Miljömärkning

Låt oss hanterar hela ansökningsprocessen och fungerar som kontakt mot miljömärkningsorganet.

Kemikaliehantering Tjänster

Tjänster Kemikaliehantering

Vi underlättar ert arbete och hjälper er att öka effektiviteten, minska riskerna och uppfylla regelverk.

Annat vi kan hjälpa er med? Amnelo

Kan vi hjälpa dig med något annat?

Finns något annat vi kan hjälpa dig med? Vi har bred kompetens inom kemikalieområdet. Kontakta oss för mer information.

Läs mer om regler & begrepp

Kemikalie- och miljöområdet använder många begrepp och förkortningar, vilket kan skapa förvirring. Vad betyder de egentligen? Vi hjälper dig att reda ut begreppen och besvara dina frågor.

Låt oss hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för din verksamhet. Hör av dig! Vi svarar så fort vi kan!

Du kan också maila till oss på info@amnelo.se

Rulla till toppen