Chemical compliance

Vad betyder compliance?

Compliance är ett begrepp som används för att beskriva att man följer de lagar, regler, standarder och riktlinjer som är relevanta för en viss verksamhet. I samband med kemikalier betyder compliance att man följer de regelverk som gäller för hantering och användning av kemikalier. Det kan handla om kemikalielagstiftning som Reach-förordningen, CLP- förordningen och kemikalieinspektionens föreskrifter. Men också om andra regelverk som rör kemikalier, t.ex. miljöbalken eller internationella överenskommelser som Global Framework on Chemicals, Minamatakonventionen och Helsingforskonventionen.

Ett företags arbete med chemical compliance innebär bland annat att utforma och implementera särskilda processer och rutiner för att säkerställa att de tillämpliga reglerna följs. Det kan handla om processer vid ändringar av produktformuleringar och rutiner för rapportering till myndigheter, till exempel årlig rapportering till produktregistret.

Inom de affärsområden som omfattas av många regler, är arbetet med compliance en viktig del i verksamheten. Inom sådana områden har företagen ofta en funktion eller avdelning som arbetar med compliance, till exempel inom läkemedelsindustrin eller kemikalieindustrin.

Ibland kan man behöva ta hjälp av en konsult för arbete med chemical compliance. Amnelo Groups konsulter har specialiserade kunskaper och kan stötta företag med värdefull expertis eller extra resurser. Kontakta oss gärna, så hittar vi en lösning som passar just dig.

Våra erbjudanden

Amnelo Group AB är din partner inom kemikalielagstiftning och kemikaliehantering. Vi hjälper företag att navigera i den komplexa världen av kemikalier och regelverk. Våra experter ger rådgivning om kemikalieregler och hjälper dig att följa de senaste bestämmelserna. Vi granskar och skapar säkerhetsdatablad, optimerar hanteringen av kemikalier i din verksamhet och stödjer dig med miljömärkning. Dessutom erbjuder vi utbildningar för att öka medvetenheten och kompetensen inom kemikalielagstiftningen. Låt oss ta hand om det krångliga och tidskrävande arbetet så att ni kan fokusera på det ni gör bäst!

Tjänster kemikalieregler Amnelo

Tjänster Kemikalieregler

Vi hjälper er att navigera genom komplexiteten i kemikalielagstiftningen med djupgående expertis i svenska och EU regelverk.

Tjänster utbildning Amnelo

Utbildningar Kemikalielagstiftning

Vi hjälper dig att få en övergripande förståelse för kemikalielagstiftningen och kunskaper om relevanta lagar och regelverk.

Säkerhetsdatablad Tjänster

Tjänster Säkerhetsdatablad

Vi avlastar ert företag från tidskrävande process med att skapa, uppdatera och granska säkerhetsdatablad.

Konsulttjänst miljömärkning

Tjänster Miljömärkning

Låt oss hanterar hela ansökningsprocessen och fungerar som kontakt mot miljömärkningsorganet.

Kemikaliehantering Tjänster

Tjänster Kemikaliehantering

Vi underlättar ert arbete och hjälper er att öka effektiviteten, minska riskerna och uppfylla regelverk.

Annat vi kan hjälpa er med? Amnelo

Kan vi hjälpa dig med något annat?

Finns något annat vi kan hjälpa dig med? Vi har bred kompetens inom kemikalieområdet. Kontakta oss för mer information.

Läs mer om regler & begrepp

Kemikalie- och miljöområdet använder många begrepp och förkortningar, vilket kan skapa förvirring. Vad betyder de egentligen? Vi hjälper dig att reda ut begreppen och besvara dina frågor.

Låt oss hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för din verksamhet. Hör av dig! Vi svarar så fort vi kan!

Du kan också maila till oss på info@amnelo.se

Rulla till toppen