Chemical compliance

Vad betyder compliance?

Compliance är ett begrepp som används för att beskriva att man följer lagar, regler, standarder och riktlinjer som är relevanta för en viss verksamhet. I samband med kemikalier betyder compliance att man följer de regelverk som gäller för kemikalier. Det kan handla om kemikalielagstiftning som Reach-förordningen, CLP- förordningen och kemikalieinspektionens föreskrifter. Men också om andra regelverk som rör kemikalier, t.ex. miljöbalken eller internationella överenskommelser som Global Framework on Chemicals, Minamatakonventionen och Helsingforskonventionen.

För att uppnå chemical compliance kan företag behöva utforma och implementera särskilda processer och rutiner för att säkerställa att de tillämpliga reglerna följs. Exempelvis processer för ändringar av produktformulering och rutiner för rapportering till myndigheter, som till exempel produktregistret.

Ibland kan man behöva ta hjälp av en konsult för arbete med chemical compliance. Amnelo Groups konsulter har specialiserade kunskaper och kan stötta företag med värdefull expertis eller extra resurser. Kontakta oss gärna, så hittar vi en lösning som passar just dig.

Läs mer om regler & begrepp

Rulla till toppen