Säkerhetsdatablad SDB

Vad är säkerhetsdatablad (SDB)?

Säkerhetsdatablad, ofta förkortat SDB, är ett dokument som innehåller information om kemikaliers farliga egenskaper, risker och skyddsåtgärder som man behöver vidta när man använder produkten. Syftet med säkerhetsdatablad är att skydda människors hälsa och miljö och är ett viktigt verktyg för att säkerställa att kemikalier hanteras på ett säkert sätt. Företag som säljer kemiska produkter ska lämna säkerhetsdatablad till de som använder produkten i sitt arbete.

Reglerna om säkerhetsdatablad finns i den europeiska kemikalielagstiftningen Reach-förordningen. Där regleras bland annat vilka kemiska produkter som det ska finnas säkerhetsdatablad för, när man ska lämna säkerhetsdatablad och vad de ska innehålla. Det ska finnas 16 olika avsnitt som har obligatoriska rubriksättningar och ordningsföljder. Säkerhetsdatabladen ska även uppdateras regelbundet.

Du kan läsa mer om säkerhetsdatablad på den europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) webbsida och i Kemikalieinspektionens faktablad om SDB.

Ibland kan man behöva ta hjälp av en konsult för att kunna uppfylla reglerna om säkerhetsdatablad. Amnelo Groups konsulter har specialiserade kunskaper och kan stötta företag med värdefull expertis eller extra resurser. Kontakta oss gärna, så hittar vi en lösning som passar just dig.

Läs mer om regler & begrepp

Rulla till toppen