Säkerhetsdatablad Tjänster

Din partner för säkerhetsdatablad

Vi på Amnelo Group förstår vikten av korrekt hantering av säkerhetsdatablad. Vi avlastar ert företag från den komplexa och tidskrävande processen som det innebär att skapa, uppdatera och granska säkerhetsdatablad. Med en gedigen bakgrund och djupgående kunskap i REACH- och CLP-förordningen, säkerställer vi att era säkerhetsdatablad uppfyller lagkraven.

Vi löser era problem

  • Tidskrävande och resurskrävande arbete med säkerhetsdatablad.
  • Stress med ohanterade säkerhetsdatablad och onödig administration.
  • Felaktiga säkerhetsdatablad.
  • Krångligt arbete med säkerhetsdatablad.

Fördel med vår tjänst

  • Sparar tid och resurser.
  • Få korrekta säkerhetsdatablad utan krångel.
  • Fokusera på det du är bäst på.

Hur kan vi hjälpa er?

Framställning – Vi utformar tydliga och korrekta säkerhetsdatablad från grunden, anpassade för era specifika produkter.

Uppdatering – Lagar och regler förändras ständigt. Vi håller era säkerhetsdatablad aktuella med de senaste kraven.

Granskning – Har ni redan säkerhetsdatablad? Vi erbjuder en noggrann granskningstjänst för att säkerställa att de uppfyller alla nuvarande krav och standarder.

Kontroll av märkning – Vi kontrollerar att klassificeringen och märkningen på produkten är korrekt.

Låt oss hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för din verksamhet. Hör av dig! Vi svarar så fort vi kan!

Du kan också maila till oss på info@amnelo.se

Läs mer om regler & begrepp

Kemikalie- och miljöområdet använder många begrepp och förkortningar, vilket kan skapa förvirring. Vad betyder de egentligen? Vi hjälper dig att reda ut begreppen och besvara dina frågor.

Rulla till toppen