Toxikologi

Vad är toxikologi?

Toxikologi är vetenskapen om gifter och deras effekter på levande organismer. Inom toxikologin studerar man sambandet mellan dos och respons, det vill säga hur olika doser av ett gift påverkar organismernas hälsa. Det kan inkludera både akuta effekter som förgiftningssymptom eller kroniska och långtidseffekter som till exempel cancer och försämrad reproduktionsförmåga. Genom att studera dessa effekter kan man bedöma de potentiella riskerna för människors hälsa i samband med exponering av olika gifter. Toxikologiska forskningsresultat och ligger ofta till grund när man fastställer gränsvärden i olika regelverk, som till exempel begränsningarna i bilaga XVII i Reach-förordningen. Det finns standardiserade toxikologiska tester som används för att bedöma kemiska ämnen och blandningars farlighet.

Företag som importerar eller tillverkar farliga blandningar ska enligt CLP-förordningen lämna uppgifter om giftinformation. I Sverige är det giftinformationscentralen som tar emot uppgifter om innehåll i kemiska produkter som är farliga. Giftinformationen ger telefonrådgivning vid akuta förgiftningar med läkemedel, kemiska produkter och biologiska toxiner.

Toxikologiska rådet är en expertorganisation som består av representanter från svenska myndigheter och ett flertal universitet. Rådet har som uppgift att bland annat underlätta snabb identifiering av kemiska ämnen som kan vara skadliga för människans hälsa eller för miljön.

Ibland kan man behöva ta hjälp av en konsult för att tolka resultatet av toxikologiska tester. Amnelo Groups konsulter har specialiserade kunskaper och kan stötta företag med värdefull expertis eller extra resurser. Kontakta oss gärna, så hittar vi en lösning som passar just dig.

Läs mer om regler & begrepp

Rulla till toppen