Toxikologi

Vad är toxikologi?

Toxikologi är vetenskapen om gifter och deras effekter på levande organismer. Inom toxikologin studerar man sambandet mellan dos och respons, det vill säga hur olika doser av ett gift påverkar organismernas hälsa. Det kan inkludera både akuta effekter som förgiftningssymptom eller kroniska och långtidseffekter som till exempel cancer och försämrad reproduktionsförmåga. Genom att studera dessa effekter kan man bedöma de potentiella riskerna för människors hälsa i samband med exponering av olika gifter.

Toxikologiska forskningsresultat används som grund för att fastställa gränsvärden i olika regelverk, som till exempel begränsningarna i bilaga XVII i Reach-förordningen. Det finns standardiserade toxikologiska tester som används för att bedöma kemiska ämnen och blandningars farlighet, till exempel i samband med klassificering av ämnen.

Företag som importerar eller tillverkar farliga blandningar ska enligt CLP-förordningen lämna uppgifter om giftinformation. I Sverige är det giftinformationscentralen som tar emot uppgifter om innehåll i kemiska produkter som är farliga. Giftinformationen ger telefonrådgivning vid akuta förgiftningar med läkemedel, kemiska produkter och biologiska toxiner.

Toxikologiska rådet är en expertorganisation som består av representanter från svenska myndigheter och ett flertal universitet. Rådet har som uppgift att bland annat underlätta snabb identifiering av kemiska ämnen som kan vara skadliga för människans hälsa eller för miljön.

Ibland kan man behöva ta hjälp av en konsult för att tolka resultatet av toxikologiska tester. Amnelo Groups konsulter har specialiserade kunskaper och kan stötta företag med värdefull expertis eller extra resurser. Kontakta oss gärna, så hittar vi en lösning som passar just dig.

Våra erbjudanden

Amnelo Group AB är din partner inom kemikalielagstiftning och kemikaliehantering. Vi hjälper företag att navigera i den komplexa världen av kemikalier och regelverk. Våra experter ger rådgivning om kemikalieregler och hjälper dig att följa de senaste bestämmelserna. Vi granskar och skapar säkerhetsdatablad, optimerar hanteringen av kemikalier i din verksamhet och stödjer dig med miljömärkning. Dessutom erbjuder vi utbildningar för att öka medvetenheten och kompetensen inom kemikalielagstiftningen. Låt oss ta hand om det krångliga och tidskrävande arbetet så att ni kan fokusera på det ni gör bäst!

Tjänster kemikalieregler Amnelo

Tjänster Kemikalieregler

Vi hjälper er att navigera genom komplexiteten i kemikalielagstiftningen med djupgående expertis i svenska och EU regelverk.

Tjänster utbildning Amnelo

Utbildningar Kemikalielagstiftning

Vi hjälper dig att få en övergripande förståelse för kemikalielagstiftningen och kunskaper om relevanta lagar och regelverk.

Säkerhetsdatablad Tjänster

Tjänster Säkerhetsdatablad

Vi avlastar ert företag från tidskrävande process med att skapa, uppdatera och granska säkerhetsdatablad.

Konsulttjänst miljömärkning

Tjänster Miljömärkning

Låt oss hanterar hela ansökningsprocessen och fungerar som kontakt mot miljömärkningsorganet.

Kemikaliehantering Tjänster

Tjänster Kemikaliehantering

Vi underlättar ert arbete och hjälper er att öka effektiviteten, minska riskerna och uppfylla regelverk.

Annat vi kan hjälpa er med? Amnelo

Kan vi hjälpa dig med något annat?

Finns något annat vi kan hjälpa dig med? Vi har bred kompetens inom kemikalieområdet. Kontakta oss för mer information.

Läs mer om regler & begrepp

Kemikalie- och miljöområdet använder många begrepp och förkortningar, vilket kan skapa förvirring. Vad betyder de egentligen? Vi hjälper dig att reda ut begreppen och besvara dina frågor.

Låt oss hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för din verksamhet. Hör av dig! Vi svarar så fort vi kan!

Du kan också maila till oss på info@amnelo.se

Rulla till toppen