PFAS

Vad är PFAS?

PFAS står för Per- och polyfluorerade alkylsubstanser. Det är ett samlingsnamn för en grupp kemikalier med liknande kemisk struktur. Det finns tusentals olika PFAS-ämnen och många benämns med förkortningar som till exempel PFOA och PFOS. De framställs syntetiskt och finns inte naturligt i miljön.

PFAS-ämnen har unika kemiska egenskaper som gör att de används i många olika produkter. De kan bland annat vara smuts-, vatten- och fettavvisande, klara höga temperaturer eller ha ytaktiva egenskaper. Därför kan man hitta dem i produkter som till exempel funktionskläder, skor, möbeltextilier, rengöringsmedel, smörjoljor och brandskum. Många platser i Sverige där man använt brandskum för brandsläckning, har PFAS föroreningar i marken.

Per- och polyfluorerade alkylsubstanser har fått mycket uppmärksamhet på grund av att de är mycket svårnedbrytbara i miljön och kan spridas långt, även till platser där de inte används. Vissa PFAS-ämnen är också skadliga för hälsan. De kan bland annat påverka reproduktionsförmågan och misstänks vara cancerframkallande. Många PFAS-ämnen är reglerade i olika regelverk som POP-förordningen, Reach bilaga XVII och kandidatförteckningen.

Du kan läsa mer om per- och polyfluorerade alkylsubstanser på Kemikalieinspektionens webbsida.

Ibland kan man behöva ta hjälp av en konsult för att kunna uppfylla de regelverk som gäller för PFAS-ämnen. Amnelo Groups konsulter har specialiserade kunskaper och kan stötta företag med värdefull expertis eller extra resurser. Kontakta oss gärna, så hittar vi en lösning som passar just dig.

Läs mer om regler & begrepp

Rulla till toppen