Reach-förordningen i EU

Vad är Reach-förordningen?

Reach-förordningen är en Europeisk kemikalielagstiftning. Reach står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals och är en omfattande lagstiftning som gäller för alla kemiska ämnen. Förordningen syftar till att öka kunskapen om kemikalier och reglera deras användning för att minska riskerna för människors hälsa och miljö. Den syftar också till att främja en säker användning och ersättning av farliga kemikalier med mindre farliga alternativ.

Tillverkare eller importörer av kemiska ämnen ansvarar för att samla in information om egenskaper och användningar, samt göra en bedömning av faror och möjliga risker med ämnet. Informationen ska sedan registreras hos den europeiska kemikaliemyndigheten, Echa. Förutom regler om registrering av ämnen, innehåller förordningen också regler om tillstånd och begränsningar och förbud för vissa användningar. Det finns även regler om till exempel kandidatförteckningen och information om särskilt farliga ämnen i distributionskedjan.

Länk till lagstiftningen om Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals .

Ibland kan man behöva ta hjälp av en konsult för att kunna uppfylla kraven i Reach-förordningen. Amnelo Groups konsulter har specialiserade kunskaper och kan stötta företag med värdefull expertis eller extra resurser. Kontakta oss gärna, så hittar vi en lösning som passar just dig.

Läs mer om regler & begrepp

Rulla till toppen