Life Science

Vad är Life Science?

Life Science är ett brett begrepp som omfattar vetenskaper som studerar biologiskt liv och levande organismer. Det innefattar vetenskapliga områden som bland annat biologi, kemi, farmaci, medicin och ekologi. Företag, universitet och högskolor samt offentliga aktörer bidrar till att utveckla kunskap inom Life Science. Begreppet används ofta inom den medicinska sektorn och syftar på områden som läkemedel, diagnostik och medicinteknik, men Life Science kan även ha en vidare mening och inkludera tvärvetenskapliga områden som teknik, etik och samhällsvetenskap.

Sverige har en stark tradition av innovation och forskning inom Life Science och har bidragit till framsteg inom områden som läkemedelsutveckling, medicinsk teknik och precisionsmedicin. Life Science branschen har stor betydelse för svensk ekonomi och är ett prioriterat område för Sverige. I branschen finns företag inom biomedicin, bioteknik, medicinteknik och forskande läkemedelsföretag. Regeringen har tagit fram en nationell strategi för Life Science som syftar till att Sverige ska vara en ledande nation inom området.

Stora investeringar och satsningar görs inom området, bland annat utveckling av Life Science centrum som Hagastaden i Stockholm och Medicon Valley i Skåne regionen. Många företag och universitet samverkar i dessa centra och driver forskning, utveckling och innovation framåt inom läkemedel, biomedicin och medicinteknik.

Life Science är ett omfattande område och ibland kan man behöva ta hjälp av en konsult för att efterleva de krav och regelverk som omfattar verksamheter inom Life Science. Amnelo Groups konsulter har specialiserade kunskaper och kan stötta företag med värdefull expertis eller extra resurser. Kontakta oss gärna, så hittar vi en lösning som passar just dig.

Våra erbjudanden

Amnelo Group AB är din partner inom kemikalielagstiftning och kemikaliehantering. Vi hjälper företag att navigera i den komplexa världen av kemikalier och regelverk. Våra experter ger rådgivning om kemikalieregler och hjälper dig att följa de senaste bestämmelserna. Vi granskar och skapar säkerhetsdatablad, optimerar hanteringen av kemikalier i din verksamhet och stödjer dig med miljömärkning. Dessutom erbjuder vi utbildningar för att öka medvetenheten och kompetensen inom kemikalielagstiftningen. Låt oss ta hand om det krångliga och tidskrävande arbetet så att ni kan fokusera på det ni gör bäst!

Tjänster kemikalieregler Amnelo

Tjänster Kemikalieregler

Vi hjälper er att navigera genom komplexiteten i kemikalielagstiftningen med djupgående expertis i svenska och EU regelverk.

Tjänster utbildning Amnelo

Utbildningar Kemikalielagstiftning

Vi hjälper dig att få en övergripande förståelse för kemikalielagstiftningen och kunskaper om relevanta lagar och regelverk.

Säkerhetsdatablad Tjänster

Tjänster Säkerhetsdatablad

Vi avlastar ert företag från tidskrävande process med att skapa, uppdatera och granska säkerhetsdatablad.

Konsulttjänst miljömärkning

Tjänster Miljömärkning

Låt oss hanterar hela ansökningsprocessen och fungerar som kontakt mot miljömärkningsorganet.

Kemikaliehantering Tjänster

Tjänster Kemikaliehantering

Vi underlättar ert arbete och hjälper er att öka effektiviteten, minska riskerna och uppfylla regelverk.

Annat vi kan hjälpa er med? Amnelo

Kan vi hjälpa dig med något annat?

Finns något annat vi kan hjälpa dig med? Vi har bred kompetens inom kemikalieområdet. Kontakta oss för mer information.

Läs mer om regler & begrepp

förvirring. Vad betyder de egentligen? Vi hjälper dig att reda ut begreppen och besvara dina frågor.

Låt oss hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för din verksamhet. Hör av dig! Vi svarar så fort vi kan!

Du kan också maila till oss på info@amnelo.se

Rulla till toppen