farligt avfall

Vad är farligt avfall?

Farligt avfall är sådant avfall som är farligt för miljön eller människors hälsa. I avfallsförordningen finns en förteckning över olika avfallsslag. De som är klassade som farligt avfall är markerade i listan. Exempel på farligt avfall är spillolja, färgrester, avfall som innehåller kvicksilver eller bekämpningsmedel.

Verksamheter behöver bedöma sitt avfall och identifiera rätt avfallskod. Om man har en verksamhet där det uppkommer farligt avfall ska man hantera avfallet på rätt sätt. Det ska till exempel förvaras så att eventuell spill och läckage inte når avlopp, mark eller vatten. Förvaringsbehållare ska vara tätslutande och vara märkta med dess innehåll.

Det finns även andra regler som gäller för verksamheter där farligt avfall uppstår. Bland annat ska man föra anteckningar om avfallet och årligen rapportera till avfallsregistret. Det finns också en skyldighet att kontrollera att företaget som transporterar bort och tar emot avfallet har de tillstånd som krävs. Transportföretaget ska även se till att det finns ett transportdokument för transporten av det farliga avfallet.

Ibland kan man behöva ta hjälp av en konsult för råd kring hanteringen av farligt avfall. Amnelo Groups konsulter har specialiserade kunskaper och kan stötta företag med värdefull expertis eller extra resurser. Kontakta oss gärna, så hittar vi en lösning som passar just dig.

Våra erbjudanden

Amnelo Group AB är din partner inom kemikalielagstiftning och kemikaliehantering. Vi hjälper företag att navigera i den komplexa världen av kemikalier och regelverk. Våra experter ger rådgivning om kemikalieregler och hjälper dig att följa de senaste bestämmelserna. Vi granskar och skapar säkerhetsdatablad, optimerar hanteringen av kemikalier i din verksamhet och stödjer dig med miljömärkning. Dessutom erbjuder vi utbildningar för att öka medvetenheten och kompetensen inom kemikalielagstiftningen. Låt oss ta hand om det krångliga och tidskrävande arbetet så att ni kan fokusera på det ni gör bäst!

Tjänster kemikalieregler Amnelo

Tjänster Kemikalieregler

Vi hjälper er att navigera genom komplexiteten i kemikalielagstiftningen med djupgående expertis i svenska och EU regelverk.

Tjänster utbildning Amnelo

Utbildningar Kemikalielagstiftning

Vi hjälper dig att få en övergripande förståelse för kemikalielagstiftningen och kunskaper om relevanta lagar och regelverk.

Säkerhetsdatablad Tjänster

Tjänster Säkerhetsdatablad

Vi avlastar ert företag från tidskrävande process med att skapa, uppdatera och granska säkerhetsdatablad.

Konsulttjänst miljömärkning

Tjänster Miljömärkning

Låt oss hanterar hela ansökningsprocessen och fungerar som kontakt mot miljömärkningsorganet.

Kemikaliehantering Tjänster

Tjänster Kemikaliehantering

Vi underlättar ert arbete och hjälper er att öka effektiviteten, minska riskerna och uppfylla regelverk.

Annat vi kan hjälpa er med? Amnelo

Kan vi hjälpa dig med något annat?

Finns något annat vi kan hjälpa dig med? Vi har bred kompetens inom kemikalieområdet. Kontakta oss för mer information.

Läs mer om regler & begrepp

Kemikalie- och miljöområdet använder många begrepp och förkortningar, vilket kan skapa förvirring. Vad betyder de egentligen? Vi hjälper dig att reda ut begreppen och besvara dina frågor.

Låt oss hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för din verksamhet. Hör av dig! Vi svarar så fort vi kan!

Du kan också maila till oss på info@amnelo.se

Rulla till toppen