RoHS-direktivet

Vad är RoHS-direktivet?

RoHS-direktivet är en EU gemensam lagstiftning som gäller för elektrisk och elektronisk utrustning. RoHS står för Restriction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment. Direktivet syftar till att begränsa användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter för att minska riskerna för människors hälsa och miljö. Direktivet syftar även till att göra det enklare att återvinna elektrisk och elektronisk utrustning när de blir avfall, vilket bidrar till att spara resurser.

RoHS-direktivet omfattar elva kategorier av elektrisk och elektronisk utrustning, bland annat hushållsapparater, IT- och kommunikationsutrustning, belysningsutrustning och leksaker. Direktivet började gälla från olika datum för de olika kategorierna, men från och med juli 2019 omfattas all elektrisk och elektronisk utrustning.

Direktivet innehåller gränsvärden för vissa ämnen. Det gäller flera metaller, flamskyddsmedel och s.k. mjukgörare.

Länk till lagstiftningen om elektrisk och elektronisk utrustning.

Ibland kan man behöva ta hjälp av en konsult för att kunna uppfylla kraven i RoHS-direktivet. Amnelo Groups konsulter har specialiserade kunskaper och kan stötta företag med värdefull expertis eller extra resurser. Kontakta oss gärna, så hittar vi en lösning som passar just dig.

Läs mer om regler & begrepp

Rulla till toppen