RoHS-direktivet

Vad är RoHS-direktivet?

RoHS-direktivet är en EU gemensam lagstiftning som gäller för elektrisk och elektronisk utrustning. RoHS står för Restriction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment. Direktivet syftar till att begränsa användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter för att minska riskerna för människors hälsa och miljö. Direktivet syftar även till att göra det enklare att återvinna elektrisk och elektronisk utrustning när de blir avfall, vilket bidrar till att spara resurser och främja den cirkulära ekonomin.

RoHS-direktivet omfattar elva kategorier av elektrisk och elektronisk utrustning, bland annat hushållsapparater, IT- och kommunikationsutrustning, belysningsutrustning och leksaker. Direktivet började gälla från olika datum för de olika kategorierna, men från och med juli 2019 omfattas all elektrisk och elektronisk utrustning.

Direktivet innehåller gränsvärden för vissa ämnen. Det gäller flera metaller, flamskyddsmedel och s.k. mjukgörare. Det finns också krav på CE-märkning, information och dokumentation.

Länk till lagstiftningen om elektrisk och elektronisk utrustning.

Ibland kan man behöva ta hjälp av en konsult för att kunna uppfylla kraven i RoHS-direktivet. Amnelo Groups konsulter har specialiserade kunskaper och kan stötta företag med värdefull expertis eller extra resurser. Kontakta oss gärna, så hittar vi en lösning som passar just dig.

Våra erbjudanden

Amnelo Group AB är din partner inom kemikalielagstiftning och kemikaliehantering. Vi hjälper företag att navigera i den komplexa världen av kemikalier och regelverk. Våra experter ger rådgivning om kemikalieregler och hjälper dig att följa de senaste bestämmelserna. Vi granskar och skapar säkerhetsdatablad, optimerar hanteringen av kemikalier i din verksamhet och stödjer dig med miljömärkning. Dessutom erbjuder vi utbildningar för att öka medvetenheten och kompetensen inom kemikalielagstiftningen. Låt oss ta hand om det krångliga och tidskrävande arbetet så att ni kan fokusera på det ni gör bäst!

Tjänster kemikalieregler Amnelo

Tjänster Kemikalieregler

Vi hjälper er att navigera genom komplexiteten i kemikalielagstiftningen med djupgående expertis i svenska och EU regelverk.

Tjänster utbildning Amnelo

Utbildningar Kemikalielagstiftning

Vi hjälper dig att få en övergripande förståelse för kemikalielagstiftningen och kunskaper om relevanta lagar och regelverk.

Säkerhetsdatablad Tjänster

Tjänster Säkerhetsdatablad

Vi avlastar ert företag från tidskrävande process med att skapa, uppdatera och granska säkerhetsdatablad.

Konsulttjänst miljömärkning

Tjänster Miljömärkning

Låt oss hanterar hela ansökningsprocessen och fungerar som kontakt mot miljömärkningsorganet.

Kemikaliehantering Tjänster

Tjänster Kemikaliehantering

Vi underlättar ert arbete och hjälper er att öka effektiviteten, minska riskerna och uppfylla regelverk.

Annat vi kan hjälpa er med? Amnelo

Kan vi hjälpa dig med något annat?

Finns något annat vi kan hjälpa dig med? Vi har bred kompetens inom kemikalieområdet. Kontakta oss för mer information.

Läs mer om regler & begrepp

Kemikalie- och miljöområdet använder många begrepp och förkortningar, vilket kan skapa förvirring. Vad betyder de egentligen? Vi hjälper dig att reda ut begreppen och besvara dina frågor.

Låt oss hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för din verksamhet. Hör av dig! Vi svarar så fort vi kan!

Du kan också maila till oss på info@amnelo.se

Rulla till toppen