Miljö

Vad är miljö?

Med miljö menas den fysiska omgivningen som påverkar levande organismer och samspelet mellan dem. Det omfattar både naturliga miljöer och de miljöer som människor skapat, t.ex. jordbruk och städer. Eftersom vi alla påverkas och är beroende av vår miljö, är det viktigt att bevara och skydda natur och säkerställa en hållbar framtid för kommande generationer. Idag är de största utmaningarna bland annat klimatförändringar, minskad biologisk mångfald, föroreningar och utarmning av naturresurser.

Medvetenheten om människans påverkan på miljön har haft en betydande inverkan på samhällsutvecklingen. Det har bland annat bidragit till att stimulera teknologisk innovation, ändrade konsumtionsmönster och inte minst utvecklingen av miljölagar och policyer, både på nationell och internationell nivå. Miljöbalken är en svensk ramlag som innehåller grundläggande bestämmelser om miljö och miljöhänsyn.

Ibland kan man behöva ta hjälp av en konsult för att kunna uppfylla de regelverk som gäller för miljö. Amnelo Groups konsulter har specialiserade kunskaper och kan stötta företag med värdefull expertis eller extra resurser. Kontakta oss gärna, så hittar vi en lösning som passar just dig.

Läs mer om regler & begrepp

Rulla till toppen