ECHA

Vad är ECHA?

ECHA är en förkortning av European Chemicals Agency och är den europeiska kemikaliemyndigheten. Myndigheten genomför EU:s kemikalielagstiftning och arbetar för att kemikalier används på ett säkert sätt i hela EU. De ansvarar för att implementera och övervaka efterlevnaden av regelverken inom EU. Myndigheten skapades år 2007 och ligger i Helsingfors, Finland.

ECHAs verksamhet inkluderar bland annat att ta hand om de tekniska och administrativa delarna i REACH-förordningen, informera om kemikalier och hjälpa företagen att uppfylla kraven i EUs kemikalielagstiftning. De arbetar också med att identifiera ämnen som kan vara farliga och besluta om EU-regler för riskhantering. ECHAs verksamhet bidrar även till en välfungerande inre marknad, främjar innovation och konkurrenskraft för Europas kemiska industri.

På den europeiska kemikaliemyndighetens websida finns bland annat information om lagstiftningar och kemikalier, samt verktyg och vägledningar för företag. Där kan man också få information om lagförslag som är under behandling.

EUs kemikalielagstiftning är komplex och ibland kan man behöva ta hjälp av en konsult för att kunna uppfylla kraven i regelverken. Amnelo Groups konsulter har specialiserade kunskaper och kan stötta företag med värdefull expertis eller extra resurser. Kontakta oss gärna, så hittar vi en lösning som passar just dig.

Våra erbjudanden

Amnelo Group AB är din partner inom kemikalielagstiftning och kemikaliehantering. Vi hjälper företag att navigera i den komplexa världen av kemikalier och regelverk. Våra experter ger rådgivning om kemikalieregler och hjälper dig att följa de senaste bestämmelserna. Vi granskar och skapar säkerhetsdatablad, optimerar hanteringen av kemikalier i din verksamhet och stödjer dig med miljömärkning. Dessutom erbjuder vi utbildningar för att öka medvetenheten och kompetensen inom kemikalielagstiftningen. Låt oss ta hand om det krångliga och tidskrävande arbetet så att ni kan fokusera på det ni gör bäst!

Tjänster kemikalieregler Amnelo

Tjänster Kemikalieregler

Vi hjälper er att navigera genom komplexiteten i kemikalielagstiftningen med djupgående expertis i svenska och EU regelverk.

Tjänster utbildning Amnelo

Utbildningar Kemikalielagstiftning

Vi hjälper dig att få en övergripande förståelse för kemikalielagstiftningen och kunskaper om relevanta lagar och regelverk.

Säkerhetsdatablad Tjänster

Tjänster Säkerhetsdatablad

Vi avlastar ert företag från tidskrävande process med att skapa, uppdatera och granska säkerhetsdatablad.

Konsulttjänst miljömärkning

Tjänster Miljömärkning

Låt oss hanterar hela ansökningsprocessen och fungerar som kontakt mot miljömärkningsorganet.

Kemikaliehantering Tjänster

Tjänster Kemikaliehantering

Vi underlättar ert arbete och hjälper er att öka effektiviteten, minska riskerna och uppfylla regelverk.

Annat vi kan hjälpa er med? Amnelo

Kan vi hjälpa dig med något annat?

Finns något annat vi kan hjälpa dig med? Vi har bred kompetens inom kemikalieområdet. Kontakta oss för mer information.

Läs mer om regler & begrepp

Kemikalie- och miljöområdet använder många begrepp och förkortningar, vilket kan skapa förvirring. Vad betyder de egentligen? Vi hjälper dig att reda ut begreppen och besvara dina frågor.

Låt oss hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för din verksamhet. Hör av dig! Vi svarar så fort vi kan!

Du kan också maila till oss på info@amnelo.se

Rulla till toppen