ECHA

Vad är ECHA?

ECHA är en förkortning av European Chemicals Agency och är den europeiska kemikaliemyndigheten. Myndigheten genomför EU:s kemikalielagstiftning, som exempelvis Reach-, CLP- och biocidförordningen, och ser till att kemikalier används på ett säkert sätt i hela EU. Myndigheten skapades år 2007 och ligger i Helsingfors, Finland.

ECHAs verksamhet inkluderar bland annat att hjälpa företagen att uppfylla kraven i EUs kemikalielagstiftning och informera om kemikalier. De arbetar också med att identifiera ämnen som kan vara farliga och besluta om EU-regler för riskhantering. ECHAs verksamhet bidrar även till en välfungerande inre marknad, främjar innovation och konkurrenskraft för Europas kemiska industri.

På den europeiska kemikaliemyndighetens websida finns bland annat information om lagstiftningar och kemikalier, samt verktyg och vägledningar för företag. Där kan man också få information om lagförslag som är under behandling.

EUs kemikalielagstiftning är komplex och ibland kan man behöva ta hjälp av en konsult för att kunna uppfylla kraven i regelverken. Amnelo Groups konsulter har specialiserade kunskaper och kan stötta företag med värdefull expertis eller extra resurser. Kontakta oss gärna, så hittar vi en lösning som passar just dig.

Läs mer om regler & begrepp

Rulla till toppen