avfallsdirektivet

Vad är avfallsdirektivet?

Avfallsdirektivet är en lagstiftning inom EU som reglerar hanteringen av avfall. Direktivets syfte är att främja cirkulär ekonomi och minska negativa miljökonsekvenser av avfallshantering. Direktivet är antaget i svensk lagstiftning, bland annat i miljöbalkens regler.

En viktig del i direktivet är den så kallade avfallshierarkin eller avfallstrappan. Det är en vägledande modell som anger hur vi ska prioritera för att minska avfall och öka resursanvändningen. Avfallshierarkin innehåller fem olika nivåer:

  1. förebygga
  2. återanvända
  3. återvinna
  4. energiåtervinna
  5. deponera.

I första hand ska man förebygga att avfall uppkommer, till exempel genom att göra produkter så att de håller längre, går att reparera och återanvända. I andra hand ska produkter återanvändas eller materialåtervinnas så att materialen kan användas som råmaterial i nya produkter. Om avfallet varken kan återanvändas eller återvinnas kan man använda den för utvinning av energi, till exempel genom förbränning. I sista hand ska avfallet deponeras på ett säkert sätt. Det görs om inget av de andra alternativen för avfallshantering är möjlig.

Du kan läsa mer om lagar och regler om avfall på Naturvårdsverkets webbsida.

Ibland kan man behöva ta hjälp av en konsult i frågor som rör avfall. Amnelo Groups konsulter har specialiserade kunskaper och kan stötta företag med värdefull expertis eller extra resurser. Kontakta oss gärna, så hittar vi en lösning som passar just dig.

Våra erbjudanden

Amnelo Group AB är din partner inom kemikalielagstiftning och kemikaliehantering. Vi hjälper företag att navigera i den komplexa världen av kemikalier och regelverk. Våra experter ger rådgivning om kemikalieregler och hjälper dig att följa de senaste bestämmelserna. Vi granskar och skapar säkerhetsdatablad, optimerar hanteringen av kemikalier i din verksamhet och stödjer dig med miljömärkning. Dessutom erbjuder vi utbildningar för att öka medvetenheten och kompetensen inom kemikalielagstiftningen. Låt oss ta hand om det krångliga och tidskrävande arbetet så att ni kan fokusera på det ni gör bäst!

Tjänster kemikalieregler Amnelo

Tjänster Kemikalieregler

Vi hjälper er att navigera genom komplexiteten i kemikalielagstiftningen med djupgående expertis i svenska och EU regelverk.

Tjänster utbildning Amnelo

Utbildningar Kemikalielagstiftning

Vi hjälper dig att få en övergripande förståelse för kemikalielagstiftningen och kunskaper om relevanta lagar och regelverk.

Säkerhetsdatablad Tjänster

Tjänster Säkerhetsdatablad

Vi avlastar ert företag från tidskrävande process med att skapa, uppdatera och granska säkerhetsdatablad.

Konsulttjänst miljömärkning

Tjänster Miljömärkning

Låt oss hanterar hela ansökningsprocessen och fungerar som kontakt mot miljömärkningsorganet.

Kemikaliehantering Tjänster

Tjänster Kemikaliehantering

Vi underlättar ert arbete och hjälper er att öka effektiviteten, minska riskerna och uppfylla regelverk.

Annat vi kan hjälpa er med? Amnelo

Kan vi hjälpa dig med något annat?

Finns något annat vi kan hjälpa dig med? Vi har bred kompetens inom kemikalieområdet. Kontakta oss för mer information.

Läs mer om regler & begrepp

Kemikalie- och miljöområdet använder många begrepp och förkortningar, vilket kan skapa förvirring. Vad betyder de egentligen? Vi hjälper dig att reda ut begreppen och besvara dina frågor.

Låt oss hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för din verksamhet. Hör av dig! Vi svarar så fort vi kan!

Du kan också maila till oss på info@amnelo.se

Rulla till toppen