Kemikalieförteckning

Vad är en kemikalieförteckning?

Kemikalieförteckning är en förteckning eller en lista över de kemikalier som används inom en verksamhet. Alla tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken, är skyldiga att ha en kemikalieförteckning. Det ingår som en del i en verksamhets egenkontroll. Reglerna om detta finns i förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Syftet med förteckningen är att få en överblick av de kemikalier som används och ska fungera som ett stöd för att bedöma risker med kemikalier. Den är också ett underlag för arbetet med substitution, det vill säga att byta ut farliga kemikalier mot mindre farliga.

Förteckningen ska bland annat innehålla information om produkternas namn, användning och hur mycket som används. Den ska även innehålla information om produkternas miljö- och hälsoskadlighet samt klassificeringar.

Länk till reglerna om verksamhetsutövares egenkontroll.

Ibland kan man behöva ta hjälp av en konsult för att kunna uppfylla de regelverk som miljöfarliga verksamheter omfattas av, bland annat krav på att upprätta en kemikalieförteckning. Amnelo Groups konsulter har specialiserade kunskaper och kan stötta företag med värdefull expertis eller extra resurser. Kontakta oss gärna, så hittar vi en lösning som passar just dig.

Läs mer om regler & begrepp

Rulla till toppen