Miljöbalken

Vad är miljöbalken?

Miljöbalken är en svensk lag som reglerar miljöfrågor och miljöhänsyn i samhället. Den fungerar som ett övergripande rättsligt verktyg för att hantera miljöfrågor och säkerställa att miljöhänsyn tas i olika samhällsbeslut och verksamheter. Syftet med lagstiftningen är att främja en hållbar utveckling genom att skydda och bevara miljön samt säkerställa att man använder naturresurser på ett hållbart sätt.

Miljöbalken innehåller flera delar som behandlar bland annat regler för naturvård, olika typer av verksamheter, tillsyn och avgifter samt straffbestämmelser. Miljöbalkens bestämmelser är reglerade mer i detalj i flera förordningar och myndighetsföreskrifter. Fler myndigheter ansvarar för miljöbalkens tillsynsområden, till exempel Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen.

Länk till miljölagstiftningen.

Ibland kan man behöva ta hjälp av en konsult för att kunna uppfylla kraven i miljöbalken. Amnelo Groups konsulter har specialiserade kunskaper och kan stötta företag med värdefull expertis eller extra resurser. Kontakta oss gärna, så hittar vi en lösning som passar just dig.

Läs mer om regler & begrepp

Rulla till toppen