Begränsningslistan (Bilaga XVII)

Vad är bilaga XVII Reach?

Bilaga XVII är en bilaga till Reach-förordningen. Den innehåller en lista över ämnen där tillverkning, utsläppande på marknaden eller användningen är förbjuden eller begränsad på något sätt. Den kallas därför ibland för ”begränsningslistan”. Ämnena på begränsningslistan (Bilaga XVII) har egenskaper som innebär oacceptabla risker för människors hälsa eller miljö i samband med vissa användningar.

Begränsningen kan gälla för ett ämne i sig, i en blandning eller i en vara och innehåller ofta förbud eller gränsvärden för hur mycket av ett ämne som får ingå i en produkt. Men det kan även finnas andra krav kopplade till begränsningen, till exempel krav på att produkten ska vara märkt på ett visst sätt. Vissa användningar är undantagna, bland annat ämnen som används i vetenskaplig forskning och ämnen för användning i kosmetiska produkter.

Förslag på nya begränsningar för ämnen eller användningar kan lämnas av en EU medlemsstat eller av den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA. I dags läget finns 73 ämnen listade i bilaga XVII.

Länk till listan över begränsade ämnen.

Ibland kan man behöva ta hjälp av en konsult för att kunna uppfylla kraven i begränsningslistan (Bilaga XVII) till Reach-förordningen. Amnelo Groups konsulter har specialiserade kunskaper och kan stötta företag med värdefull expertis eller extra resurser. Kontakta oss gärna, så hittar vi en lösning som passar just dig.

Läs mer om regler & begrepp

Rulla till toppen