Tjänster kemikalieregler Amnelo

Din partner i kemikalielagstiftning

Vi på Amnelo Group förstår de utmaningar som det innebär att efterleva kemikalielagstiftningen. Låt oss ta hand om era regulatoriska utmaningar, så att ni kan fokusera på det ni kan bäst. Vi hjälper er att navigera genom komplexiteten i kemikalielagstiftningen med djupgående expertis i både svenska och EU-gemensamma regelverk.

Vi löser era problem

  • Frågor kring vilka kemikalieregler som gäller för era produkter och er verksamhet.
  • Frågor kring hur kemikalielagstiftningen ska tillämpas.
  • Svårigheter att strukturera arbetet med kemikaliefrågor.
  • Brist på intern expertkompetens.
  • Risk för påföljder.

Fördel med vår tjänst

  • Sparar tid och resurser.
  • Få tillgång till expertkunskap.
  • Få en överblick över de kemikalieregler som omfattar era produkter och er verksamhet.
  • Hjälp med att säkerställa efterlevnad av lagkrav.
  • Tid att fokusera på er kärnverksamhet.

Hur kan vi hjälpa er?

Få koll på relevanta regelverk – Kemikalielagstiftningen är komplex och omfattande. Den kan kännas krånglig och svårt att få ett grepp om. Kanske är du osäker på om du missat något? Vi kan hjälpa er att få en överblick av de kemikalieregler som gäller för era produkter och er verksamhet. Vi kan till exempel utreda vilka lagstiftningar som berör er.

Strukturera kemikaliearbetet – Även om ni vet vilka regler som gäller för er, kan det vara svårt att veta hur reglerna ska tillämpas. Vad ska ni börja med? Vilka rutiner behöver vi ha? Vi kan hjälpa er att strukturera ditt arbete.

Kemikaliekrav mot leverantörer – Hur ska ni ställa krav på dina leverantörer för att säkerställa att dina produkter uppfyller kemikalielagstiftningen? Vi kan hjälpa er att ta fram kravdokument eller leverantörsmanualer.

Låt oss hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för din verksamhet. Hör av dig! Vi svarar så fort vi kan!

Du kan också maila till oss på info@amnelo.se

Läs mer om regler & begrepp

Kemikalie- och miljöområdet använder många begrepp och förkortningar, vilket kan skapa förvirring. Vad betyder de egentligen? Vi hjälper dig att reda ut begreppen och besvara dina frågor.

Rulla till toppen