regulatoriska krav

Vad betyder regulatoriska krav?

Med regulatoriska krav menas de krav som ställs genom olika regelverk; lagar, förordningar, föreskrifter etc. I sammanhanget kemikalier är det alltså de olika regelverken som finns för kemiska ämnen, kemiska produkter och för kemikalier i varor, till exempel Reach-förordningen, CLP-förordningen och Förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer. Det finns även andra lagstiftningar som rör kemikalier. Exempelvis finns regelverk om hantering och förvaring av kemikalier i miljölagstiftningen, arbetsmiljölagstiftningen och MSBs regelverk (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Regulatoriska krav kan även avse krav enligt standarder.

Regelverken kring kemikalier och kemikaliehantering är komplexa och ibland kan man behöva ta hjälp av en konsult för att kunna uppfylla kraven. Amnelo Groups konsulter har specialiserade kunskaper och kan stötta företag med värdefull expertis eller extra resurser. Kontakta oss gärna, så hittar vi en lösning som passar just dig.

Läs mer om regler & begrepp

Rulla till toppen