Kemikalieförvaring

Vad menas med kemikalieförvaring?

Med kemikalieförvaring menas förvaring av kemikalier på ett sätt som förhindrar oavsiktlig exponering, spill och läckage, eller brand. Syftet med korrekt kemikalieförvaring är att förebygga och minska de risker för människors hälsa och miljö som kan uppstå om kemikalier inte förvaras på rätt sätt. Det kan till exempel innebära att använda lämpliga uppsamlingskärl och förvaringsutrymmen eller andra typer av säkerhetsåtgärder som att inte förvara reaktiva ämnen intill varandra.

Verksamheter som hanterar kemikalier behöver följa de regelverk som finns och förvara kemikalier på ett säkert sätt. Det gäller även om man hanterar mindre mängder kemikalier. Regler om kemikalieförvaring finns i flera regelverk, bland annat miljöbalken, kemikalieinspektionens föreskrifter, arbetsmiljölagstiftningen och regelverk från myndigheten för samhällsskydd och beredskap(MSB).

Länk till arbetsmiljöverkets sida om förvaring och Kemikalieinspektionens sida om förpackning och förvaring.

Ibland kan man behöva ta hjälp av en konsult för att säkerställa att kemikalieförvaringen är korrekt. Amnelo Groups konsulter har specialiserade kunskaper och kan stötta företag med värdefull expertis eller extra resurser. Kontakta oss gärna, så hittar vi en lösning som passar just dig.

Våra erbjudanden

Amnelo Group AB är din partner inom kemikalielagstiftning och kemikaliehantering. Vi hjälper företag att navigera i den komplexa världen av kemikalier och regelverk. Våra experter ger rådgivning om kemikalieregler och hjälper dig att följa de senaste bestämmelserna. Vi granskar och skapar säkerhetsdatablad, optimerar hanteringen av kemikalier i din verksamhet och stödjer dig med miljömärkning. Dessutom erbjuder vi utbildningar för att öka medvetenheten och kompetensen inom kemikalielagstiftningen. Låt oss ta hand om det krångliga och tidskrävande arbetet så att ni kan fokusera på det ni gör bäst!

Tjänster kemikalieregler Amnelo

Tjänster Kemikalieregler

Vi hjälper er att navigera genom komplexiteten i kemikalielagstiftningen med djupgående expertis i svenska och EU regelverk.

Tjänster utbildning Amnelo

Utbildningar Kemikalielagstiftning

Vi hjälper dig att få en övergripande förståelse för kemikalielagstiftningen och kunskaper om relevanta lagar och regelverk.

Säkerhetsdatablad Tjänster

Tjänster Säkerhetsdatablad

Vi avlastar ert företag från tidskrävande process med att skapa, uppdatera och granska säkerhetsdatablad.

Konsulttjänst miljömärkning

Tjänster Miljömärkning

Låt oss hanterar hela ansökningsprocessen och fungerar som kontakt mot miljömärkningsorganet.

Kemikaliehantering Tjänster

Tjänster Kemikaliehantering

Vi underlättar ert arbete och hjälper er att öka effektiviteten, minska riskerna och uppfylla regelverk.

Annat vi kan hjälpa er med? Amnelo

Kan vi hjälpa dig med något annat?

Finns något annat vi kan hjälpa dig med? Vi har bred kompetens inom kemikalieområdet. Kontakta oss för mer information.

Läs mer om regler & begrepp

Kemikalie- och miljöområdet använder många begrepp och förkortningar, vilket kan skapa förvirring. Vad betyder de egentligen? Vi hjälper dig att reda ut begreppen och besvara dina frågor.

Låt oss hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för din verksamhet. Hör av dig! Vi svarar så fort vi kan!

Du kan också maila till oss på info@amnelo.se

Rulla till toppen