Kemikalieförvaring

Vad menas med kemikalieförvaring?

Med kemikalieförvaring menas förvaring av kemikalier på ett sätt som förhindrar oavsiktlig exponering, spill och läckage, eller brand. Syftet med korrekt kemikalieförvaring är att förebygga och minska riskerna för människors hälsa och miljö som kan uppstå om kemikalier inte förvaras på rätt sätt. Det kan till exempel innebära att använda lämpliga uppsamlingskärl och förvaringsutrymmen eller andra typer av säkerhetsåtgärder som att inte förvara reaktiva ämnen intill varandra.

Verksamheter som hanterar kemikalier behöver följa de regelverk som finns och förvara kemikalier på ett säkert sätt. Regler om kemikalieförvaring finns i flera regelverk, bland annat miljöbalken, kemikalieinspektionens föreskrifter, arbetsmiljölagstiftningen och regelverk från myndigheten för samhällsskydd och beredskap(MSB).

Länk till arbetsmiljöverkets sida om förvaring och Kemikalieinspektionens sida om förpackning och förvaring.

Ibland kan man behöva ta hjälp av en konsult för att säkerställa att kemikalieförvaringen är korrekt. Amnelo Groups konsulter har specialiserade kunskaper och kan stötta företag med värdefull expertis eller extra resurser. Kontakta oss gärna, så hittar vi en lösning som passar just dig.

Läs mer om regler & begrepp

Rulla till toppen