tillsynsmyndighet

Vad är en tillsynsmyndighet?

En tillsynsmyndighet är en myndighet som ansvarar för att övervaka och säkerställa efterlevnaden av lagar, föreskrifter och myndighetsbeslut inom ett specifikt område. Tillsynsmyndigheter har ofta befogenhet att inspektera verksamheter och utfärda påföljder för överträdelser av regler och föreskrifter för att säkerställa efterlevnaden av regelverk. Men de ska även ge rådgivning och information för att underlätta för företag, organisationer och enskilda att efterleva lagkraven. Exempel på centrala tillsynsmyndigheter inom kemikalier och miljö är kemikalieinspektionen, arbetsmiljöverket, naturvårdsverket och myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Tillsynsmyndigheter finns även på läns- och kommunnivå. Ofta är det en enhet inom kommunen eller länsstyrelsen som ansvarar för miljö- och kemikaliefrågor. I vissa kommuner finns särskilda kommunala myndigheter som hanterar miljöfrågor.

Bestämmelser om tillsyn inom miljöbalkens regelverk finns i miljötillsynsförordningen.

Ibland kan man behöva ta hjälp av en konsult i kontakter med tillsynsmyndigheter. Amnelo Groups konsulter har specialiserade kunskaper och kan stötta företag med värdefull expertis eller extra resurser. Kontakta oss gärna, så hittar vi en lösning som passar just dig.

Våra erbjudanden

Amnelo Group AB är din partner inom kemikalielagstiftning och kemikaliehantering. Vi hjälper företag att navigera i den komplexa världen av kemikalier och regelverk. Våra experter ger rådgivning om kemikalieregler och hjälper dig att följa de senaste bestämmelserna. Vi granskar och skapar säkerhetsdatablad, optimerar hanteringen av kemikalier i din verksamhet och stödjer dig med miljömärkning. Dessutom erbjuder vi utbildningar för att öka medvetenheten och kompetensen inom kemikalielagstiftningen. Låt oss ta hand om det krångliga och tidskrävande arbetet så att ni kan fokusera på det ni gör bäst!

Tjänster kemikalieregler Amnelo

Tjänster Kemikalieregler

Vi hjälper er att navigera genom komplexiteten i kemikalielagstiftningen med djupgående expertis i svenska och EU regelverk.

Tjänster utbildning Amnelo

Utbildningar Kemikalielagstiftning

Vi hjälper dig att få en övergripande förståelse för kemikalielagstiftningen och kunskaper om relevanta lagar och regelverk.

Säkerhetsdatablad Tjänster

Tjänster Säkerhetsdatablad

Vi avlastar ert företag från tidskrävande process med att skapa, uppdatera och granska säkerhetsdatablad.

Konsulttjänst miljömärkning

Tjänster Miljömärkning

Låt oss hanterar hela ansökningsprocessen och fungerar som kontakt mot miljömärkningsorganet.

Kemikaliehantering Tjänster

Tjänster Kemikaliehantering

Vi underlättar ert arbete och hjälper er att öka effektiviteten, minska riskerna och uppfylla regelverk.

Annat vi kan hjälpa er med? Amnelo

Kan vi hjälpa dig med något annat?

Finns något annat vi kan hjälpa dig med? Vi har bred kompetens inom kemikalieområdet. Kontakta oss för mer information.

Läs mer om regler & begrepp

Kemikalie- och miljöområdet använder många begrepp och förkortningar, vilket kan skapa förvirring. Vad betyder de egentligen? Vi hjälper dig att reda ut begreppen och besvara dina frågor.

Låt oss hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för din verksamhet. Hör av dig! Vi svarar så fort vi kan!

Du kan också maila till oss på info@amnelo.se

Rulla till toppen