Biocidförordningen

Vad är biocidförordningen?

Biocidförordningen är en EU-gemensam lagstiftning som reglerar hantering och försäljning av biocidprodukter. Syftet med förordningen är att säkerställa att biocider används på ett säkert sätt för att minska riskerna för människors och djurs hälsa och miljön. Syftet är också att förbättra den fria rörligheten för biocidprodukter inom EU.

Biocider är kemiska eller biologiska produkter som används för att bekämpa och skydda mot skadedjur eller andra skadliga organismer, samt förhindra tillväxt av mikroorganismer. Det kan till exempel vara desinfektionsmedel, råttgift och insektsmedel. Biocidprodukter måste vara godkända för att få användas eller säljas inom EU. I Bekämpningsmedelsregistret finns alla biocider som är eller har varit godkända i Sverige. ECHA har en databas med biocidprodukter som har fått ett s.k. unionsgodkännande.

Det finns också varor som är behandlade med biocider för att ge varan särskilda funktioner, till exempel antibakteriell funktion. I biocidförordningen finns även regler om biocidbehandlade varor.

Länk till EUs regelverk för biocider.

Lagstiftningen som gäller för biocidprodukter är komplicerad och ibland kan man behöva ta hjälp av en konsult för att efterleva kraven i biocidförordningen. Amnelo Groups konsulter har specialiserade kunskaper och kan stötta företag med värdefull expertis eller extra resurser. Kontakta oss gärna, så hittar vi en lösning som passar just dig.

Läs mer om regler & begrepp

Rulla till toppen