Biocidförordningen

Vad är biocidförordningen?

Biocidförordningen är en EU-gemensam lagstiftning som reglerar hantering och försäljning av biocidprodukter. Biocider är kemiska eller biologiska produkter som används för att bekämpa och skydda mot skadedjur eller andra skadliga organismer, samt förhindra tillväxt av mikroorganismer som bakterier, virus och svampar. Exempel på biocider är desinfektionsmedel, råttgift och insektsmedel.

Syftet med förordningen är att säkerställa att biocider används på ett säkert sätt för att minska riskerna för människors och djurs hälsa och miljön. Syftet är också att förbättra den fria rörligheten för biocidprodukter inom EU.

Biocidprodukter måste vara godkända för att få användas eller säljas inom EU. I Bekämpningsmedelsregistret finns alla biocider som är eller har varit godkända i Sverige. Den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA har en databas med biocidprodukter som har fått ett s.k. unionsgodkännande, vilket innebär att ett företag får sälja biocidprodukten inom hela EU.

Vissa varor kan vara behandlade med biocider för att ge varan särskilda funktioner, till exempel antibakteriell funktion för att förhindra uppkomst av dålig lukt. Biocidförordningen innehåller även regler om biocidbehandlade varor.

Länk till EUs regelverk för biocider.

Lagstiftningen som gäller för biocidprodukter är komplicerad och ibland kan man behöva ta hjälp av en konsult för att efterleva kraven i biocidförordningen. Amnelo Groups konsulter har specialiserade kunskaper och kan stötta företag med värdefull expertis eller extra resurser. Kontakta oss gärna, så hittar vi en lösning som passar just dig.

Våra erbjudanden

Amnelo Group AB är din partner inom kemikalielagstiftning och kemikaliehantering. Vi hjälper företag att navigera i den komplexa världen av kemikalier och regelverk. Våra experter ger rådgivning om kemikalieregler och hjälper dig att följa de senaste bestämmelserna. Vi granskar och skapar säkerhetsdatablad, optimerar hanteringen av kemikalier i din verksamhet och stödjer dig med miljömärkning. Dessutom erbjuder vi utbildningar för att öka medvetenheten och kompetensen inom kemikalielagstiftningen. Låt oss ta hand om det krångliga och tidskrävande arbetet så att ni kan fokusera på det ni gör bäst!

Tjänster kemikalieregler Amnelo

Tjänster Kemikalieregler

Vi hjälper er att navigera genom komplexiteten i kemikalielagstiftningen med djupgående expertis i svenska och EU regelverk.

Tjänster utbildning Amnelo

Utbildningar Kemikalielagstiftning

Vi hjälper dig att få en övergripande förståelse för kemikalielagstiftningen och kunskaper om relevanta lagar och regelverk.

Säkerhetsdatablad Tjänster

Tjänster Säkerhetsdatablad

Vi avlastar ert företag från tidskrävande process med att skapa, uppdatera och granska säkerhetsdatablad.

Konsulttjänst miljömärkning

Tjänster Miljömärkning

Låt oss hanterar hela ansökningsprocessen och fungerar som kontakt mot miljömärkningsorganet.

Kemikaliehantering Tjänster

Tjänster Kemikaliehantering

Vi underlättar ert arbete och hjälper er att öka effektiviteten, minska riskerna och uppfylla regelverk.

Annat vi kan hjälpa er med? Amnelo

Kan vi hjälpa dig med något annat?

Finns något annat vi kan hjälpa dig med? Vi har bred kompetens inom kemikalieområdet. Kontakta oss för mer information.

Läs mer om regler & begrepp

Kemikalie- och miljöområdet använder många begrepp och förkortningar, vilket kan skapa förvirring. Vad betyder de egentligen? Vi hjälper dig att reda ut begreppen och besvara dina frågor.

Låt oss hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för din verksamhet. Hör av dig! Vi svarar så fort vi kan!

Du kan också maila till oss på info@amnelo.se

Rulla till toppen