Hållbarhet

Vad är hållbarhet?

Hållbarhet innebär att jordens resurser används på ett sätt som inte skadar människors välfärd eller miljön. Enligt FN:s definition är hållbar utveckling en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. FN har antagit globala mål för hållbarhet och hållbar utveckling, som kan delas in i tre dimensioner; ekologisk, social och ekonomisk. För att kunna uppnå målen behöver hänsyn tas till alla dessa delar.

De främsta utmaningarna i dag är klimatförändringar, utarmande av naturresurser, ojämliket och förlust av biologisk mångfald. För att nå de globala målen för hållbarhet behövs en omställning av samhället. Olika styrmedel finns för att öka takten i förändringsarbetet mot en hållbar utveckling, bland annat genom miljöledningssystem och regelverk. I Sverige har flera myndigheter ansvar för nationella miljömål, exempelvis Energimyndigheten, Boverket, Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket.

Länk till FNs globala mål om hållbar utveckling.

Ibland kan man behöva ta hjälp av en konsult i frågor som rör hållbarhet, kemikaliefrågor och miljö. Amnelo Groups konsulter har specialiserade kunskaper och kan stötta företag med värdefull expertis eller extra resurser. Kontakta oss gärna, så hittar vi en lösning som passar just dig.

Läs mer om regler & begrepp

Rulla till toppen