Förpackningsdirektivet

Vad är förpackningsdirektivet?

Förpackningsdirektivet är en EU-gemensam lagstiftning som innehåller bestämmelser om förpackningar. Syftet med direktivet är att förebygga och minska inverkan på miljön och att harmonisera bestämmelserna om hantering av förpackningsavfall inom EU. Bland annat ska alla EU-länder samla in och återvinna förpackningar. Direktivet fastställer specifika mål för återvinning av olika material.

Reglerna i förpackningsdirektivet gäller för alla slags förpackningar som släpps ut på marknaden inom EU, oavsett material. Exempel på förpackningar som omfattas av reglerna är konsumentförpackningar, engångsförpackningar och transportförpackningar. Direktivet innehåller dessutom regler om vissa metaller i förpackningar. De metaller som omfattas är bly, kadmium, kvicksilver och sexvärdigt krom. Summan av koncentrationerna av dessa metaller i förpackningar får inte överstiga 100 mikrogram per gram.

Länk till regelverket om förpackningsavfall.

Ibland kan man behöva ta hjälp av en konsult för att uppfylla kraven på metaller i förpackningar. Amnelo Groups konsulter har specialiserade kunskaper och kan stötta företag med värdefull expertis eller extra resurser. Kontakta oss gärna, så hittar vi en lösning som passar just dig.

Våra erbjudanden

Amnelo Group AB är din partner inom kemikalielagstiftning och kemikaliehantering. Vi hjälper företag att navigera i den komplexa världen av kemikalier och regelverk. Våra experter ger rådgivning om kemikalieregler och hjälper dig att följa de senaste bestämmelserna. Vi granskar och skapar säkerhetsdatablad, optimerar hanteringen av kemikalier i din verksamhet och stödjer dig med miljömärkning. Dessutom erbjuder vi utbildningar för att öka medvetenheten och kompetensen inom kemikalielagstiftningen. Låt oss ta hand om det krångliga och tidskrävande arbetet så att ni kan fokusera på det ni gör bäst!

Tjänster kemikalieregler Amnelo

Tjänster Kemikalieregler

Vi hjälper er att navigera genom komplexiteten i kemikalielagstiftningen med djupgående expertis i svenska och EU regelverk.

Tjänster utbildning Amnelo

Utbildningar Kemikalielagstiftning

Vi hjälper dig att få en övergripande förståelse för kemikalielagstiftningen och kunskaper om relevanta lagar och regelverk.

Säkerhetsdatablad Tjänster

Tjänster Säkerhetsdatablad

Vi avlastar ert företag från tidskrävande process med att skapa, uppdatera och granska säkerhetsdatablad.

Konsulttjänst miljömärkning

Tjänster Miljömärkning

Låt oss hanterar hela ansökningsprocessen och fungerar som kontakt mot miljömärkningsorganet.

Kemikaliehantering Tjänster

Tjänster Kemikaliehantering

Vi underlättar ert arbete och hjälper er att öka effektiviteten, minska riskerna och uppfylla regelverk.

Annat vi kan hjälpa er med? Amnelo

Kan vi hjälpa dig med något annat?

Finns något annat vi kan hjälpa dig med? Vi har bred kompetens inom kemikalieområdet. Kontakta oss för mer information.

Läs mer om regler och begrepp

Kemikalie- och miljöområdet använder många begrepp och förkortningar, vilket kan skapa förvirring. Vad betyder de egentligen? Vi hjälper dig att reda ut begreppen och besvara dina frågor.

Låt oss hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för din verksamhet. Hör av dig! Vi svarar så fort vi kan!

Du kan också maila till oss på info@amnelo.se

Rulla till toppen