Förpackningsdirektivet

Vad är förpackningsdirektivet?

Förpackningsdirektivet är en EU-gemensam lagstiftning som innehåller bestämmelser om förpackningar. Syftet med direktivet är att förebygga och minska inverkan på miljön och att harmonisera bestämmelserna om hantering av förpackningsavfall inom EU, bland annat ska alla EU-länder samla in och återvinna förpackningar. Reglerna gäller för alla slags förpackningar som släpps ut på marknaden inom EU, oavsett material. Exempel på förpackningar som omfattas av reglerna är konsumentförpackningar, engångsförpackningar och transportförpackningar.

Direktivet innehåller även regler om vissa metaller i förpackningar. De metaller som omfattas är bly, kadmium, kvicksilver och sexvärdigt krom. Summan av koncentrationerna av dessa metaller i förpackningar får inte överstiga 100 mikrogram per gram.

Länk till regelverket om förpackningsavfall.

Ibland kan man behöva ta hjälp av en konsult för att uppfylla kraven på metaller i förpackningar. Amnelo Groups konsulter har specialiserade kunskaper och kan stötta företag med värdefull expertis eller extra resurser. Kontakta oss gärna, så hittar vi en lösning som passar just dig.

Läs mer om regler och begrepp

Rulla till toppen