substitution av kemikalier

Vad innebär substitution?

Substitution i samband med kemikalier innebär att man byter ut farliga ämnen mot mindre farliga alternativ. Syftet är att produkter ska bli säkrare för hälsa och miljö, från att de tillverkas och används till att de blir avfall. Företag som tillverkar kemiska produkter, material eller varor ansvarar för att byta ut farliga ämnen mot mindre farliga. I första hand ska förbjudna eller begränsade ämnen enligt kemikalielagstiftningen bytas ut. Sedan kan man gå längre och byta ut särskilt farliga ämnen i kandidatförteckningen som ännu inte är begränsade.

Arbete med substitution gäller även för kemikalier som används inom olika verksamheter. Substitutionsarbetet är en process som bör ske löpande för att förebygga och minska risker för människors hälsa och miljön. Principen om substitution finns i miljöbalkens regelverk.

Ibland kan man behöva ta hjälp av en konsult för att ta fram en process för att byta ut farliga ämnen mot mindre farliga alternativ. Amnelo Groups konsulter har specialiserade kunskaper och kan stötta företag med värdefull expertis eller extra resurser. Kontakta oss gärna, så hittar vi en lösning som passar just dig.

Läs mer om regler & begrepp

Rulla till toppen