VOC-direktivet

Vad är VOC-direktivet?

VOC-direktivet är en EU-gemensam lagstiftning som begränsar utsläpp av flyktiga organiska föreningar, så kallade VOC (Volatile organic compounds). Flyktiga organiska föreningar är ämnen som bidrar till bildandet av marknära ozon som har en negativ påverkan på växter, djur och människors hälsa.

Direktivet innehåller gränsvärden för innehåll av flyktiga organiska föreningar i vissa typer av färger, lacker och produkter för reparationslackering av vägfordon. För sådana produkter krävs även en särskild märkning. Det finns vissa undantag från reglerna. Det gäller vissa färger, lacker och fordonsprodukter som endast används i verksamheter som omfattas av förordningen (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel.

Länk till EU:s direktiv om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar 2004/42/EG.

Ibland kan man behöva ta hjälp av en konsult för att uppfylla kraven i VOC-direktivet. Amnelo Groups konsulter har specialiserade kunskaper och kan stötta företag med värdefull expertis eller extra resurser. Kontakta oss gärna, så hittar vi en lösning som passar just dig.

Läs mer om regler & begrepp

Rulla till toppen