EHS-Environment, Health and Safety

Vad betyder EHS?

EHS står för ”Environment, Health, and Safety,” det vill säga miljö, hälsa och säkerhet. Det är en förkortning som används för att beskriva ett ramverk eller en strategi som implementeras i ett företag för att hantera och förbättra miljöskydd, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. I Sverige används även förkortningen MHS (miljö, hälsa och säkerhet) men även andra förkortningar används som t.ex. HSE ( Health, Safety and Environment).

Den miljömässiga aspekten i EHS-arbetet handlar om att minska företagets påverkan på miljön. Det innefattar bland annat åtgärder för att minska utsläpp av föroreningar, åtgärder för säker avfallshantering och kemikaliehantering. Hälso- och säkerhetsaspekten i EHS-arbetet handlar om att skydda de anställdas hälsa på arbetsplatsen genom att till exempel förebygga exponeringar för farliga ämnen eller förebygga arbetsrelaterade skador.

Att arbeta med Environment, Health and Safety (EHS) innebär att följa en strukturerad process och implementera en rad åtgärder för att säkerställa miljöskydd, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Det är en pågående process som kräver kontinuerligt arbete och ständig förbättring.

Länk till mer information om miljö, hälsa och säkerhet.

Ibland kan man behöva ta hjälp av en konsult i sitt EHS arbete. Amnelo Groups konsulter har specialiserade kunskaper och kan stötta företag med värdefull expertis eller extra resurser. Kontakta oss gärna, så hittar vi en lösning som passar just dig.

Våra erbjudanden

Amnelo Group AB är din partner inom kemikalielagstiftning och kemikaliehantering. Vi hjälper företag att navigera i den komplexa världen av kemikalier och regelverk. Våra experter ger rådgivning om kemikalieregler och hjälper dig att följa de senaste bestämmelserna. Vi granskar och skapar säkerhetsdatablad, optimerar hanteringen av kemikalier i din verksamhet och stödjer dig med miljömärkning. Dessutom erbjuder vi utbildningar för att öka medvetenheten och kompetensen inom kemikalielagstiftningen. Låt oss ta hand om det krångliga och tidskrävande arbetet så att ni kan fokusera på det ni gör bäst!

Tjänster kemikalieregler Amnelo

Tjänster Kemikalieregler

Vi hjälper er att navigera genom komplexiteten i kemikalielagstiftningen med djupgående expertis i svenska och EU regelverk.

Tjänster utbildning Amnelo

Utbildningar Kemikalielagstiftning

Vi hjälper dig att få en övergripande förståelse för kemikalielagstiftningen och kunskaper om relevanta lagar och regelverk.

Säkerhetsdatablad Tjänster

Tjänster Säkerhetsdatablad

Vi avlastar ert företag från tidskrävande process med att skapa, uppdatera och granska säkerhetsdatablad.

Konsulttjänst miljömärkning

Tjänster Miljömärkning

Låt oss hanterar hela ansökningsprocessen och fungerar som kontakt mot miljömärkningsorganet.

Kemikaliehantering Tjänster

Tjänster Kemikaliehantering

Vi underlättar ert arbete och hjälper er att öka effektiviteten, minska riskerna och uppfylla regelverk.

Annat vi kan hjälpa er med? Amnelo

Kan vi hjälpa dig med något annat?

Finns något annat vi kan hjälpa dig med? Vi har bred kompetens inom kemikalieområdet. Kontakta oss för mer information.

Läs mer om regler &begrepp

Kemikalie- och miljöområdet använder många begrepp och förkortningar, vilket kan skapa förvirring. Vad betyder de egentligen? Vi hjälper dig att reda ut begreppen och besvara dina frågor.

Låt oss hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för din verksamhet. Hör av dig! Vi svarar så fort vi kan!

Du kan också maila till oss på info@amnelo.se

Rulla till toppen