EHS-Environment, Health and Safety

Vad betyder EHS?

EHS står för ”Environment, Health, and Safety,” det vill säga miljö, hälsa och säkerhet. Det är en förkortning som används för att beskriva ett ramverk eller en strategi som implementeras i ett företag för att hantera och förbättra miljöskydd, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. I Sverige används även förkortningen MHS (miljö, hälsa och säkerhet) men även andra förkortningar används som t.ex. HSE ( Health, Safety and Environment).

Den miljömässiga aspekten handlar om att minska företagets påverkan på miljön. Det innefattar bland annat åtgärder för att minska utsläpp av föroreningar, avfallshantering och kemikaliehantering. Hälso- och säkerhetsaspekten i EHS-arbetet handlar om att skydda de anställdas hälsa på arbetsplatsen genom att till exempel förebygga exponeringar för farliga ämnen eller förebygga arbetsrelaterade skador.

Att arbeta med Environment, Health and Safety (EHS) innebar att följa en strukturerad process och implementera en rad åtgärder för att säkerställa miljöskydd, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Det är en pågående process som kräver kontinuerlig förbättring.

Länk till mer information om miljö, hälsa och säkerhet.

Ibland kan man behöva ta hjälp av en konsult i sitt EHS arbete. Amnelo Groups konsulter har specialiserade kunskaper och kan stötta företag med värdefull expertis eller extra resurser. Kontakta oss gärna, så hittar vi en lösning som passar just dig.

Läs mer om regler &begrepp

Rulla till toppen