Detergentförordningen

Vad är detergentförordningen?

Detergentförordningen eller Tvätt- och rengöringsmedelsförordningen är en EU-gemensam förordning som gäller för tvätt- och rengöringsmedel. Syftet med förordningen är dels att minska risker för människors hälsa och miljö och dels att åstadkomma fri rörlighet för dessa produkter inom EU.

Exempel på kemiska produkter som används för rengöring är tvättmedel, diskmedel, fönsterputs och skurmedel. De innehåller ofta olika ytaktiva ämnen, s.k. tensider, och andra ämnen som enzymer, parfym och alkohol.

Detergentförordningen innehåller bland annat bestämmelser som rör vissa innehållsämnen och information på förpackningen. Några av kraven i detergentförordningen är att tensider som ingår i tvätt- och rengöringsmedel ska vara biologiskt lättnedbrytbara, d.v.s. att de bryts ner lätt i miljön. Produkter som säljs till konsumenter ska också ha en innehållsförteckning, där vissa innehållsämnen ska anges på förpackningen inom vissa koncentrationsintervaller. För tvättmedel och maskindiskmedel ska även doseringsinformation finnas på förpackningen.

Länk till reglerna om tvätt- och rengöringsmedel.

Man kan ta hjälp av en konsult för att uppfylla kraven i detergentförordningen. Amnelo Groups konsulter har specialiserade kunskaper och kan stötta företag med värdefull expertis eller extra resurser. Kontakta oss gärna, så hittar vi en lösning som passar just dig.

Våra erbjudanden

Amnelo Group AB är din partner inom kemikalielagstiftning och kemikaliehantering. Vi hjälper företag att navigera i den komplexa världen av kemikalier och regelverk. Våra experter ger rådgivning om kemikalieregler och hjälper dig att följa de senaste bestämmelserna. Vi granskar och skapar säkerhetsdatablad, optimerar hanteringen av kemikalier i din verksamhet och stödjer dig med miljömärkning. Dessutom erbjuder vi utbildningar för att öka medvetenheten och kompetensen inom kemikalielagstiftningen. Låt oss ta hand om det krångliga och tidskrävande arbetet så att ni kan fokusera på det ni gör bäst!

Tjänster kemikalieregler Amnelo

Tjänster Kemikalieregler

Vi hjälper er att navigera genom komplexiteten i kemikalielagstiftningen med djupgående expertis i svenska och EU regelverk.

Tjänster utbildning Amnelo

Utbildningar Kemikalielagstiftning

Vi hjälper dig att få en övergripande förståelse för kemikalielagstiftningen och kunskaper om relevanta lagar och regelverk.

Säkerhetsdatablad Tjänster

Tjänster Säkerhetsdatablad

Vi avlastar ert företag från tidskrävande process med att skapa, uppdatera och granska säkerhetsdatablad.

Konsulttjänst miljömärkning

Tjänster Miljömärkning

Låt oss hanterar hela ansökningsprocessen och fungerar som kontakt mot miljömärkningsorganet.

Kemikaliehantering Tjänster

Tjänster Kemikaliehantering

Vi underlättar ert arbete och hjälper er att öka effektiviteten, minska riskerna och uppfylla regelverk.

Annat vi kan hjälpa er med? Amnelo

Kan vi hjälpa dig med något annat?

Finns något annat vi kan hjälpa dig med? Vi har bred kompetens inom kemikalieområdet. Kontakta oss för mer information.

Läs mer om regler & begrepp

Kemikalie- och miljöområdet använder många begrepp och förkortningar, vilket kan skapa förvirring. Vad betyder de egentligen? Vi hjälper dig att reda ut begreppen och besvara dina frågor.

Låt oss hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för din verksamhet. Hör av dig! Vi svarar så fort vi kan!

Du kan också maila till oss på info@amnelo.se

Rulla till toppen