Detergentförordningen

Vad är detergentförordningen?

Detergentförordningen eller Tvätt- och rengöringsmedelsförordningen är en EU-gemensam förordning som gäller för tvätt- och rengöringsmedel. Syftet med förordningen är dels att minska risker för människors hälsa och miljö och dels att åstadkomma fri rörlighet för dessa produkter inom EU.

Kemiska produkter som används för rengöring är t.ex. tvättmedel, diskmedel, fönsterputs och målartvätt. De innehåller ofta olika ytaktiva ämnen, s.k. tensider, och andra ämnen som t.ex. enzymer, parfym och alkohol.

Detergentförordningen innehåller bland annat bestämmelser som rör vissa innehållsämnen och information på förpackningen. Några av kraven i detergentförordningen är att tensider som ingår i tvätt- och rengöringsmedel ska vara biologiskt lättnedbrytbara, d.v.s. att de bryts ner lätt i miljön. Produkter som säljs till konsumenter ska också ha en innehållsförteckning, där vissa innehållsämnen ska anges på förpackningen inom vissa koncentrationsintervaller. För tvättmedel och maskindiskmedel ska även doseringsinformation finnas på förpackningen.

Länk till reglerna om tvätt- och rengöringsmedel.

Man kan ta hjälp av en konsult för att uppfylla kraven i detergentförordningen. Amnelo Groups konsulter har specialiserade kunskaper och kan stötta företag med värdefull expertis eller extra resurser. Kontakta oss gärna, så hittar vi en lösning som passar just dig.

Läs mer om regler & begrepp

Rulla till toppen