Egenkontroll

Vad är egenkontroll?

Egenkontroll är ett begrepp som innebär att en verksamhetsutövare själv granskar, kontrollerar och säkerställer att de regelverk som gäller för verksamheten följs. Regler om detta finns i den så kallade egenkontrollförordningen och gäller för alla verksamheter som är anmälningspliktiga och tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Egenkontroll innebär bland annat att regelbundet göra kontroller och bedöma risker med verksamheten för att förebygga negativ påverkan på människors hälsa och miljö. Det ska även finnas en förteckning över de kemikalier som används inom verksamheten, en så kallad kemikalieförteckning.  

Länk till Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll

Ibland kan man behöva ta hjälp av en konsult för att kunna uppfylla kraven på egenkontroll. Amnelo Groups konsulter har specialiserade kunskaper och kan stötta företag med värdefull expertis eller extra resurser. Kontakta oss gärna, så hittar vi en lösning som passar just dig.

Läs mer om regler & begrepp

Rulla till toppen