Ekotoxikologi

Vad är ekotoxikologi?

Ekotoxikologi är en gren inom toxikologin där man studerar hur gifter påverkar miljön. Man studerar även hur gifter och föroreningar transporteras i miljön, d.v.s. vart de tar vägen. Gifter kan till exempel spridas via luften eller via yt- eller grundvatten. Ekotoxikologiska studier görs på olika nivåer i miljön, allt i från celler, individer och populationer, till hela ekosystem. Det inkluderar både akuta effekter som dödlighet eller långsiktiga effekter som t.ex. försämrad reproduktionsförmåga eller beteende störningar. Genom att studera dessa effekter kan man bedöma de potentiella miljöriskerna med olika gifter.

Ekotoxikologiska tester används bland annat för att klassificera och märka ett ämne enligt CLP-förordningen. På ECHAs websida kan du läsa om riktlinjer för testning av ekotoxicitet.

Ibland kan man behöva ta hjälp av en konsult för att tolka resultatet av ekotoxikologiska tester. Amnelo Groups konsulter har specialiserade kunskaper och kan stötta företag med värdefull expertis eller extra resurser. Kontakta oss gärna, så hittar vi en lösning som passar just dig.

Läs mer om regler & begrepp

Rulla till toppen