Kemikalier i varor

Vilka regler gäller för kemikalier i varor?

Reglerna om kemikalier gäller inte bara för kemiska produkter. Många regelverk gäller även för kemikalier som ingår i vanliga varor som till exempel möbler, kläder, leksaker och elektronik. Syftet med regelverken är att skydda både människors hälsa och miljön men även att underlätta återvinning.

Farliga kemiska ämnen kan ingå i olika typer av material och delar av en vara. Vissa ämnen kan tillsättas för att ge materialet en viss egenskap, till exempel för att göra plast mjuk eller för att göra ett material flamskyddande. Farliga kemiska ämnen kan även användas i tillverkningsprocessen och finnas som en restprodukt i varan.

Företag som tillverkar, importerar och säljer varor ska se till att varorna uppfyller kraven i regelverken. Vilka regler som gäller beror på vilken typ av vara det är och vilka ämnen som ingår i produkten. För vissa typer av varor finns särskilda regler, till exempel leksaker, elektronik och förpackningar. Det finns också regler om hur mycket av ett förbjudet eller begränsat ämne som får ingå i vissa typer av varor.

Länk till kemikalieinspektionens information om reglerna för varor.

Man kan ta hjälp av en konsult för att efterleva kraven på kemikalier i varor. Amnelo Groups konsulter har specialiserade kunskaper och kan stötta företag med värdefull expertis eller extra resurser. Kontakta oss gärna, så hittar vi en lösning som passar just dig.

Våra erbjudanden

Amnelo Group AB är din partner inom kemikalielagstiftning och kemikaliehantering. Vi hjälper företag att navigera i den komplexa världen av kemikalier och regelverk. Våra experter ger rådgivning om kemikalieregler och hjälper dig att följa de senaste bestämmelserna. Vi granskar och skapar säkerhetsdatablad, optimerar hanteringen av kemikalier i din verksamhet och stödjer dig med miljömärkning. Dessutom erbjuder vi utbildningar för att öka medvetenheten och kompetensen inom kemikalielagstiftningen. Låt oss ta hand om det krångliga och tidskrävande arbetet så att ni kan fokusera på det ni gör bäst!

Tjänster kemikalieregler Amnelo

Tjänster Kemikalieregler

Vi hjälper er att navigera genom komplexiteten i kemikalielagstiftningen med djupgående expertis i svenska och EU regelverk.

Tjänster utbildning Amnelo

Utbildningar Kemikalielagstiftning

Vi hjälper dig att få en övergripande förståelse för kemikalielagstiftningen och kunskaper om relevanta lagar och regelverk.

Säkerhetsdatablad Tjänster

Tjänster Säkerhetsdatablad

Vi avlastar ert företag från tidskrävande process med att skapa, uppdatera och granska säkerhetsdatablad.

Konsulttjänst miljömärkning

Tjänster Miljömärkning

Låt oss hanterar hela ansökningsprocessen och fungerar som kontakt mot miljömärkningsorganet.

Kemikaliehantering Tjänster

Tjänster Kemikaliehantering

Vi underlättar ert arbete och hjälper er att öka effektiviteten, minska riskerna och uppfylla regelverk.

Annat vi kan hjälpa er med? Amnelo

Kan vi hjälpa dig med något annat?

Finns något annat vi kan hjälpa dig med? Vi har bred kompetens inom kemikalieområdet. Kontakta oss för mer information.

Läs mer om regler & begrepp

Kemikalie- och miljöområdet använder många begrepp och förkortningar, vilket kan skapa förvirring. Vad betyder de egentligen? Vi hjälper dig att reda ut begreppen och besvara dina frågor.

Låt oss hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för din verksamhet. Hör av dig! Vi svarar så fort vi kan!

Du kan också maila till oss på info@amnelo.se

Rulla till toppen