SCIP

Vad är SCIP?

SCIP är en förkortning för Substances of Concern In articles, as such or in complex objects (Products). Det är en databas som finns hos den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA, där tillverkare, leverantörer och distributörer lämnar information om varor som innehåller särskilt farliga ämnen. Reglerna om detta finns i EUs Avfallsdirektiv. Syftet med SCIP-databasen är att främja substitution av särskilt farliga ämnen och bidra till en bättre cirkulär ekonomi och materialåtervinning. Databasen underlättar för avfallhanterare att få information om farliga ämnen i varor och material, men alla som vill kan söka efter informationen i databasen.

Reglerna gäller för varor som släpps ut på marknaden i EU och som innehåller ett särskilt farligt ämne på kandidatförteckningen i en halt av mer än 0,1 viktprocent. Alla tillverkare, importör eller distributörer ska lämna informationen senast när varan släpps ut på marknaden. Den ska bland annat innehålla uppgifter om varans namn, vilket ämne på kandidatlistan som varan innehåller och i vilken del och material. Butiker och återförsäljare som enbart säljer varor direkt till konsumenter, är undantagna från kravet.

Länk till SCIP-databasen.

Ibland kan man behöva ta hjälp av en konsult för att kunna uppfylla kraven om anmälan till SCIP. Amnelo Groups konsulter har specialiserade kunskaper och kan stötta företag med värdefull expertis eller extra resurser. Kontakta oss gärna, så hittar vi en lösning som passar just dig.

Våra erbjudanden

Amnelo Group AB är din partner inom kemikalielagstiftning och kemikaliehantering. Vi hjälper företag att navigera i den komplexa världen av kemikalier och regelverk. Våra experter ger rådgivning om kemikalieregler och hjälper dig att följa de senaste bestämmelserna. Vi granskar och skapar säkerhetsdatablad, optimerar hanteringen av kemikalier i din verksamhet och stödjer dig med miljömärkning. Dessutom erbjuder vi utbildningar för att öka medvetenheten och kompetensen inom kemikalielagstiftningen. Låt oss ta hand om det krångliga och tidskrävande arbetet så att ni kan fokusera på det ni gör bäst!

Tjänster kemikalieregler Amnelo

Tjänster Kemikalieregler

Vi hjälper er att navigera genom komplexiteten i kemikalielagstiftningen med djupgående expertis i svenska och EU regelverk.

Tjänster utbildning Amnelo

Utbildningar Kemikalielagstiftning

Vi hjälper dig att få en övergripande förståelse för kemikalielagstiftningen och kunskaper om relevanta lagar och regelverk.

Säkerhetsdatablad Tjänster

Tjänster Säkerhetsdatablad

Vi avlastar ert företag från tidskrävande process med att skapa, uppdatera och granska säkerhetsdatablad.

Konsulttjänst miljömärkning

Tjänster Miljömärkning

Låt oss hanterar hela ansökningsprocessen och fungerar som kontakt mot miljömärkningsorganet.

Kemikaliehantering Tjänster

Tjänster Kemikaliehantering

Vi underlättar ert arbete och hjälper er att öka effektiviteten, minska riskerna och uppfylla regelverk.

Annat vi kan hjälpa er med? Amnelo

Kan vi hjälpa dig med något annat?

Finns något annat vi kan hjälpa dig med? Vi har bred kompetens inom kemikalieområdet. Kontakta oss för mer information.

Läs mer om regler & begrepp

Kemikalie- och miljöområdet använder många begrepp och förkortningar, vilket kan skapa förvirring. Vad betyder de egentligen? Vi hjälper dig att reda ut begreppen och besvara dina frågor.

Låt oss hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för din verksamhet. Hör av dig! Vi svarar så fort vi kan!

Du kan också maila till oss på info@amnelo.se

Rulla till toppen