SCIP

Vad är SCIP?

SCIP står för Substances of Concern In articles, as such or in complex objects (Products). Det är en databas som finns hos den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA, där tillverkare, leverantörer och distributörer lämnar information om varor som innehåller särskilt farliga ämnen. Reglerna om detta finns i EUs Avfallsdirektiv. Syftet med SCIP-databasen är att främja substitution av särskilt farliga ämnen och bidra till en bättre cirkulär ekonomi och materialåtervinning. Databasen underlättar för avfallhanterare men alla som vill kan söka efter informationen i databasen.

Reglerna gäller för varor som släpps ut på marknaden i EU och som innehåller ett särskilt farligt ämne på kandidatförteckningen i en halt av mer än 0,1 viktprocent. Alla tillverkare, importör eller distributörer ska lämna informationen senast när varan släpps ut på marknaden. Den ska bland annat innehålla uppgifter om varans namn, vilket ämne på kandidatlistan som varan innehåller och i vilken del och material. Butiker och återförsäljare som enbart säljer varor direkt till konsumenter, är undantagna från kravet.

Länk till SCIP-databasen.

Ibland kan man behöva ta hjälp av en konsult för att kunna uppfylla kraven om anmälan till SCIP. Amnelo Groups konsulter har specialiserade kunskaper och kan stötta företag med värdefull expertis eller extra resurser. Kontakta oss gärna, så hittar vi en lösning som passar just dig.

Läs mer om regler & begrepp

Rulla till toppen