Kemikalier

Vad är kemikalier?

När man pratar om kemikalier syftar man på ämnen som används i industriella processer, produkter och teknik, samt ämnen som kan påverka människors hälsa och miljö. Hur kemiska ämnen används och för vilket ändamål ämnen används, kan påverkar om de betraktas som kemikalier. Exempelvis är ättiksyra och natriumklorid som används som livsmedel inte kemikalier men är det om de används i en produkt för annat ändamål.

Det finns tusentals olika kemikalier som tillverkas och används i samhället. De har egna identifikationsnummer s.k. CAS-nr. och har olika kemiska och fysikaliska egenskaper. Hur människor och miljö exponeras och påverkas av kemikalier varierar beroende på ämnenas egenskaper och hur de används. Därför är regelverken för kemikalier komplexa.

Regelverken för kemikalier har som syfte att förebygga och minska risker för människors hälsa och miljö i samband med användning av kemiska ämnen och produkter. Beroende på hur ett kemiskt ämne används och i vilka produkter, kan det finnas olika regelverk som gäller för ämnet. Exempelvis är ämnen som används i livsmedel, läkemedel och kosmetiska produkter, reglerade i särskilda regelverk som gäller för respektive område. Ett ämne kan också vara reglerad i flera olika regelverk.

Länk till Kemikalieinspektionens sida om lagar och regler.

Ibland kan man behöva ta hjälp av en konsult för att kunna uppfylla de regelverk som gäller för kemikalier. Amnelo Groups konsulter har specialiserade kunskaper och kan stötta företag med värdefull expertis eller extra resurser. Kontakta oss gärna, så hittar vi en lösning som passar just dig.

Läs mer om regler & begrepp

Rulla till toppen