Kemikalier

Vad är kemikalier?

När man pratar om kemikalier syftar man på ämnen som används i industriella processer, produkter och teknik, samt ämnen som kan påverka människors hälsa och miljö på ett negativt sätt. Hur kemiska ämnen används och för vilket ändamål ämnen används, kan påverka om de betraktas som kemikalier. Exempelvis betraktas ättiksyra (ättika) och natriumklorid (salt) inte som kemikalier när de används i livsmedel, men gör det däremot om de används i en produkt för annat ändamål så som i rengöringsprodukter.

Det finns tusentals olika kemikalier som tillverkas och används i samhället. De har egna identifikationsnummer s.k. CAS-nr. och har olika kemiska och fysikaliska egenskaper. Hur människor och miljö exponeras och påverkas av kemikalier varierar beroende på ämnenas egenskaper och hur de används. Därför är regelverken för kemikalier komplexa.

Regelverken för kemikalier har som syfte att förebygga och minska risker för människors hälsa och miljö i samband med användning av kemiska ämnen och produkter. Beroende på hur ett kemiskt ämne används och i vilka produkter, kan det finnas olika regelverk som gäller för ämnet. Exempelvis är ämnen som används i livsmedel, läkemedel och kosmetiska produkter, reglerade i särskilda regelverk som gäller för respektive område. Ett ämne kan också vara reglerad i flera olika regelverk.

Länk till Kemikalieinspektionens sida om lagar och regler.

Ibland kan man behöva ta hjälp av en konsult för att kunna uppfylla de regelverk som gäller för kemikalier. Amnelo Groups konsulter har specialiserade kunskaper och kan stötta företag med värdefull expertis eller extra resurser. Kontakta oss gärna, så hittar vi en lösning som passar just dig.

Våra erbjudanden

Amnelo Group AB är din partner inom kemikalielagstiftning och kemikaliehantering. Vi hjälper företag att navigera i den komplexa världen av kemikalier och regelverk. Våra experter ger rådgivning om kemikalieregler och hjälper dig att följa de senaste bestämmelserna. Vi granskar och skapar säkerhetsdatablad, optimerar hanteringen av kemikalier i din verksamhet och stödjer dig med miljömärkning. Dessutom erbjuder vi utbildningar för att öka medvetenheten och kompetensen inom kemikalielagstiftningen. Låt oss ta hand om det krångliga och tidskrävande arbetet så att ni kan fokusera på det ni gör bäst!

Tjänster kemikalieregler Amnelo

Tjänster Kemikalieregler

Vi hjälper er att navigera genom komplexiteten i kemikalielagstiftningen med djupgående expertis i svenska och EU regelverk.

Tjänster utbildning Amnelo

Utbildningar Kemikalielagstiftning

Vi hjälper dig att få en övergripande förståelse för kemikalielagstiftningen och kunskaper om relevanta lagar och regelverk.

Säkerhetsdatablad Tjänster

Tjänster Säkerhetsdatablad

Vi avlastar ert företag från tidskrävande process med att skapa, uppdatera och granska säkerhetsdatablad.

Konsulttjänst miljömärkning

Tjänster Miljömärkning

Låt oss hanterar hela ansökningsprocessen och fungerar som kontakt mot miljömärkningsorganet.

Kemikaliehantering Tjänster

Tjänster Kemikaliehantering

Vi underlättar ert arbete och hjälper er att öka effektiviteten, minska riskerna och uppfylla regelverk.

Annat vi kan hjälpa er med? Amnelo

Kan vi hjälpa dig med något annat?

Finns något annat vi kan hjälpa dig med? Vi har bred kompetens inom kemikalieområdet. Kontakta oss för mer information.

Läs mer om regler & begrepp

Kemikalie- och miljöområdet använder många begrepp och förkortningar, vilket kan skapa förvirring. Vad betyder de egentligen? Vi hjälper dig att reda ut begreppen och besvara dina frågor.

Låt oss hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för din verksamhet. Hör av dig! Vi svarar så fort vi kan!

Du kan också maila till oss på info@amnelo.se

Rulla till toppen