Särskilt farliga kemiska produkter

Vad är farliga kemiska produkter?

Farliga kemiska produkter är ämnen och blandningar av ämnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras som farliga enligt CLP-förordningen. Sådana produkter är märkta med farosymboler, så kallade faropiktogram, som varnar för till exempel hälsofara, brandfara och miljöfara.

Vissa kemiska produkter är särskilt farliga. För sådana produkter behöver man tillstånd för att sälja eller hantera privat i Sverige. Det gäller kemiska produkter med vissa faroklasser och farokategorier. Reglerna om tillstånd finns i förordning (SFS 2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer och i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer. Ansökan om tillstånd görs hos länsstyrelsen.

Man kan ta hjälp av en konsult för att ansöka om tillstånd för särskilt farliga kemiska produkter. Amnelo Groups konsulter har specialiserade kunskaper och kan stötta företag med värdefull expertis eller extra resurser. Kontakta oss gärna, så hittar vi en lösning som passar just dig.

Läs mer om regler & begrepp

Rulla till toppen