Tjänster utbildning Amnelo

Din partner för kompetensutveckling

Alla företag som hanterar kemikalier eller varor påverkas av kemikalielagstiftningens olika lagar och regler. Det gäller företag i alla storlekar, oavsett bransch och var ni befinner er i distriubutionskedjan. Kemikalielagstiftningen berör inte bara de funktioner inom företaget som arbetar med kemikaliehantering och regulatoriska frågor. Även funktioner som till exempel inköp och sälj behöver ha vissa kunskaper om kemikalielagstiftningen.

Lagstiftningen inom kemikalieområdet är komplex och omfattande. Större delen av lagstiftningen regleras på EU-nivå genom exempelvis REACH-förordningen som är EU:s huvudlagstiftning för kemikalier. Utöver det finns en rad olika nationella lagkrav och regler som företag måste uppfylla. Samtidigt utvecklas lagstiftningen snabbt och förändringar sker ständigt.

Grundkurs i kemikalielagstiftningen

Vi hjälper vi er att få en övergripande förståelse för kemikalielagstiftningen och kunskaper om relevanta lagar och regelverk. Vi guidar er igenom den komplexa djungeln av förordningar, direktiv och föreskrifter inom kemikalieområdet samt hjälper er att ta reda på vilka som är relevanta för er verksamhet, vad de innebär och hur de påverkar er verksamhet.

Vad lär du dig?

 • Övergripande struktur för lagstiftningen.
 • Företagens roller och skyldigheter enligt kemikalielagstiftningen.
 • Definitioner och begrepp inom kemikalielagstiftningen.
 • REACH-förordningen och dess olika delar, till exempel kandidatförteckningen, Bilaga XIV och Bilaga XVII.
 • CLP-förordningen.
 • Säkerhetsdatablad.
 • POP- förordningen.
 • Svenska regelverk för kemikalier.
 • Tillsynsmyndigheter inom kemikalieområdet och vad de kontrollerar.

Vilka riktar sig kursen till?

 • Företag, organisationer och offentlig verksamhet
 • Alla som stöter på frågor kring kemikalier i sitt arbete.
 • Funktioner som kvalitet, hållbarhet, inköp, sälj, produktion etc.

Skräddarsydda utbildningar

Kanske är ni ett företag inom detaljhandeln som vill lära er mer om de lagar och regler som gäller för kemikalier i varor? Eller vill ni ha fördjupade kunskaper inom en viss lagstiftning? Vi tar fram skräddarsydda utbildningar efter era önskemål.

Låt oss hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för din verksamhet. Hör av dig! Vi svarar så fort vi kan!

Du kan också maila till oss på info@amnelo.se

Läs mer om regler & begrepp

Kemikalie- och miljöområdet använder många begrepp och förkortningar, vilket kan skapa förvirring. Vad betyder de egentligen? Vi hjälper dig att reda ut begreppen och besvara dina frågor.

Rulla till toppen