VOC-direktivet

Vad är VOC-direktivet?

VOC-direktivet är en EU-gemensam lagstiftning som begränsar utsläpp av flyktiga organiska föreningar, så kallade VOC (Volatile organic compounds). Flyktiga organiska föreningar är ämnen som blir gaser vid rumstemperatur och används ofta som lösningsmedel. VOC bidrar till bildandet av marknära ozon, som har en negativ påverkan på växter, djur och människors hälsa.

Direktivet innehåller gränsvärden för innehåll av flyktiga organiska föreningar i vissa typer av färger, lacker och produkter för reparationslackering av vägfordon. För sådana produkter krävs även en särskild märkning. Det finns vissa undantag från reglerna. Det gäller vissa färger, lacker och fordonsprodukter som endast används i verksamheter som omfattas av förordningen (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel. Aerosoler är undantagna.

Länk till EU:s direktiv om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar 2004/42/EG.

Ibland kan man behöva ta hjälp av en konsult för att uppfylla kraven i VOC-direktivet. Amnelo Groups konsulter har specialiserade kunskaper och kan stötta företag med värdefull expertis eller extra resurser. Kontakta oss gärna, så hittar vi en lösning som passar just dig.

Våra erbjudanden

Amnelo Group AB är din partner inom kemikalielagstiftning och kemikaliehantering. Vi hjälper företag att navigera i den komplexa världen av kemikalier och regelverk. Våra experter ger rådgivning om kemikalieregler och hjälper dig att följa de senaste bestämmelserna. Vi granskar och skapar säkerhetsdatablad, optimerar hanteringen av kemikalier i din verksamhet och stödjer dig med miljömärkning. Dessutom erbjuder vi utbildningar för att öka medvetenheten och kompetensen inom kemikalielagstiftningen. Låt oss ta hand om det krångliga och tidskrävande arbetet så att ni kan fokusera på det ni gör bäst!

Tjänster kemikalieregler Amnelo

Tjänster Kemikalieregler

Vi hjälper er att navigera genom komplexiteten i kemikalielagstiftningen med djupgående expertis i svenska och EU regelverk.

Tjänster utbildning Amnelo

Utbildningar Kemikalielagstiftning

Vi hjälper dig att få en övergripande förståelse för kemikalielagstiftningen och kunskaper om relevanta lagar och regelverk.

Säkerhetsdatablad Tjänster

Tjänster Säkerhetsdatablad

Vi avlastar ert företag från tidskrävande process med att skapa, uppdatera och granska säkerhetsdatablad.

Konsulttjänst miljömärkning

Tjänster Miljömärkning

Låt oss hanterar hela ansökningsprocessen och fungerar som kontakt mot miljömärkningsorganet.

Kemikaliehantering Tjänster

Tjänster Kemikaliehantering

Vi underlättar ert arbete och hjälper er att öka effektiviteten, minska riskerna och uppfylla regelverk.

Annat vi kan hjälpa er med? Amnelo

Kan vi hjälpa dig med något annat?

Finns något annat vi kan hjälpa dig med? Vi har bred kompetens inom kemikalieområdet. Kontakta oss för mer information.

Läs mer om regler & begrepp

Kemikalie- och miljöområdet använder många begrepp och förkortningar, vilket kan skapa förvirring. Vad betyder de egentligen? Vi hjälper dig att reda ut begreppen och besvara dina frågor.

Låt oss hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för din verksamhet. Hör av dig! Vi svarar så fort vi kan!

Du kan också maila till oss på info@amnelo.se

Rulla till toppen